Kan iemand anders voor mij de klacht indienen?

Ja, als u wilt, kan iemand u vertegenwoordigen tijdens de procedure.

U kunt kiezen wie de contactpersoon is tijdens de procedure. Dient u zelf de klacht in, dan kunt u op het klachtenformulier de naam en contactgegevens van uw contactpersoon invullen. De contactpersoon kan ook namens u de klacht indienen.

U kunt op elk moment beslissen dat u een vervanger inschakelt, ook als de klacht al is ingediend. Als u zelf weer contactpersoon wilt zijn, laat u De Geschillencommissie schriftelijk weten dat uw contactpersoon u niet langer vervangt. Vanaf dat moment krijgt u zelf weer alle post toegestuurd en voert u zelf alle acties uit.