Kan ik de behandeling van een klacht nog stopzetten?

U kunt de procedure altijd stopzetten. Wel moeten beide partijen het hierover eens zijn.

U laat samen met de andere partij schriftelijk aan De Geschillencommissie weten dat u de procedure stopzet. De meeste geschillencommissies betalen de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht, niet aan u terug. Dit is terug te vinden in de brochure van de betreffende geschillencommissie.

Lees meer over Onderling oplossen.

Is de klacht nog niet definitief in behandeling genomen? Dan kunt u zelf beslissen dat u wilt stoppen. De andere partij hoeft dan niets te doen.