Wat gebeurt er met het klachtengeld en depotbedrag bij een schikking?

Komt u er nog uit met de aanbieder (mogelijk) tijdens de behandeling van uw klacht (treft u een schikking), dat is de beste oplossing.

Houdt u er rekening mee dat wij het klachtengeld dat u al betaald heeft niet terugstorten. Hou hier dus rekening mee bij de onderhandelingen met de aanbieder.

Depot
Bent u er samen uit gekomen en stortte  u een bedrag in depot? Laat  ons samen met de aanbieder weten hoe wij het gestorte depot moeten verrekenen. U kunt deze afspraken aan ons doorgeven via het schikkingsformulier.

Is er geen (duidelijke) afspraak gemaakt over het terugbetalen van het depotbedrag? Dan betalen we het terug aan de partij die het bedrag in depot heeft gestort.

Bij een schikking door een deskundige wordt verrekening van het depot meegenomen in de bemiddeling en in de uiteindelijke schriftelijke schikking vastgelegd. Beide partijen tekenen ook voor deze afspraken.