Kan ik een regeling treffen over een depot (depotontheffing)

We hebben u gevraagd om de openstaande factuur van de aanbieder waar u klacht over gaat via een factuur aan ons te betalen. Wij bewaren dit dan tot na de uitspraak. Bij de uitspraak bepaalt de commissie hoe het in depot gestorte bedrag verdeeld wordt.

Kunt u het openstaande bedrag niet aan ons overmaken? Dan kunt u de aanbieder vragen of hij ermee instemt dat de procedure zonder depotstorting wordt voortgezet. Gaat de aanbieder akkoord, dan kunnen we doorgaan met de behandeling van uw klacht. Als de aanbieder hier niet mee akkoord gaat, moet u het bedrag van de openstaande rekening alsnog aan ons overmaken. Lukt dit niet, dan kunnen wij uw klacht niet behandelen en sluiten wij het dossier.

Voorleggen aan commissie

Bij enkele commissies kunnen we het verzoek tot depotontheffing ook aan de commissie voorleggen. Dit kan bij de commissies Energie en Water. De commissie neemt dan een besluit of we de klacht kunnen behandelen zonder dat u het bedrag (of een deel van het bedrag) van de openstaande rekening bij ons in depot heeft gestort.

U kunt hiervoor een ontheffingsverzoek aan het dossier toevoegen. Wij bekijken of het verzoek aan de commissie voorgelegd moet worden, oftewel of er een depotbeslissing  door de commissie gedaan moet worden op een besloten zitting. Partijen worden hiervoor niet uitgenodigd. U ontvangt wel een bericht van ons wanneer de commissie bij elkaar komt. Vanaf die datum duurt het doorgaans 4 weken om de beslissing aan u toe te zenden.