Wat is de samenstelling van de Commissie?

De Commissie bestaat uit drie personen. De voorzitter, veelal een (oud)rechter die is gekozen door De Geschillencommissie. Eén van de Commissieleden is voorgedragen door de brancheorganisatie die participeert in de Commissie. Het andere Commissielid is voorgedragen door een consumenten- of patiëntenorganisatie. Bij een zakelijke klacht door MKB Nederland. Alle leden van de Commissie zijn benoemd door het bestuur van De Geschillencommissie.

Door deze samenstelling weet u zeker dat de beslissing van de Commissie onpartijdig is. De voorzitter en Commissieleden mogen geen klacht behandelen wanneer zij hier bij betrokken zijn en dus niet onpartijdig kunnen oordelen, bijvoorbeeld omdat men een van de partijen goed kent.

Hoewel de Commissieleden zijn voorgedragen door een van de genoemde organisaties, betekent dit niet dat zij de belangen van één van de partijen (moeten) behartigen.

In de uitnodiging voor de zitting ziet u welke leden van de Commissie bij de zitting aanwezig zullen zijn.