Kan ik nog schikken?

Tijdens de procedure van het behandelen van de klacht is het altijd mogelijk om nog samen tot een oplossing te komen (de zaak te schikken).

Tijdens reactie vragen aan aanbieder
We hebben de aanbieder in het de klacht gevraagd om binnen een maand op de klacht te reageren. Daarbij hebben we de aanbieder ook gevraagd of er nog een mogelijkheid bestaat om de klacht onderling op te lossen (schikken). Bij veertig procent van de ingediende klachten lukt het nog om er in deze fase samen uit te komen.

Als de aanbieder of klant/cliënt ons laat weten dat er een voorstel is gedaan, hebben beide partijen twee weken de tijd om dit te proberen om te zetten in een schikking. In deze tijd pauzeren we de termijn van vier weken waarin de aanbieder op de klacht kan reageren. Het pauzeren van de procedure vanwege een schikking kan alléén tijdens de fase van het vragen van een reactie aan de aanbieder. In alle andere fasen van de procedure gaan we door met het behandelen van de zaak.

Geen klachtengeld terug
Komen partijen er nog samen uit tijdens de behandeling van de klacht (een schikking), dan storten wij het klachtengeld niet terug. Hou hier rekening mee bij de onderhandelingen.

Vergeet ook geen afspraken te maken over het eventueel in depot gestorte bedrag bij een schikking.

Is er geen afspraak gemaakt over het terugbetalen van het depotbedrag? Dan betalen we het terug aan de partij die het bedrag in depot heeft gestort.

Depot bij schikking
Bent u er samen uitgekomen en heeft u een bedrag in depot gestort? De aanbieder en klant/cliënt laten ons weten hoe wij het gestorte depot moeten verrekenen. U kunt deze afspraken aan ons doorgeven via het schikkingsformulier.

Is er geen (duidelijke) afspraak gemaakt over het terugbetalen van het depotbedrag? Dan betalen we het terug aan de partij die het bedrag in depot heeft gestort.

Bij een schikking door een deskundige wordt verrekening van het depot meegenomen in de bemiddeling en in de uiteindelijke schriftelijke schikking vastgelegd. Beide partijen tekenen ook voor deze afspraken.

Bevestigen schikking
Komen partijen nog tot een oplossing, dan hebben wij in elk geval altijd een schriftelijke bevestiging van beide partijen nodig om de zaak af te kunnen sluiten. Partijen kunnen de gemaakte schikking aan ons doorgeven via het schikkingsformulier. Dat moeten de aanbieder en klant/cliënt allebei ondertekenen.

Bij geen bericht binnen de gestelde termijn gaan we door met de behandeling van de klacht.

Schikking door deskundige
Als de deskundige tijdens het deskundigenonderzoek denkt dat er nog een mogelijkheid bestaat om de klacht onderling op te lossen, kan hij beide partijen ter plekke daarin begeleiden. De deskundige is daarvoor speciaal opgeleid als bemiddelingsdeskundige en kan dit laten zien met een pasje.

Als de partijen samen tot een oplossing komen dan zet de deskundige ter plekke de gemaakte afspraken in een formulier. Hij maakt ook afspraken met partijen over het eventueel verrekenen van het depot. Beide partijen ondertekenen dit formulier en krijgen daarvan een kopie. Wij voegen dit formulier aan de zaak toe en handelen deze af volgens de gemaakte afspraken en stoppen de procedure.

Schikking ter zitting
Partijen kunnen het geschil ook tijdens de zitting nog schikken. De commissie legt deze schikking dan vast in de uitspraak.

Schikking wordt niet nagekomen?
Wordt een schikking door 1 van de partijen niet nagekomen: laat ons dit dan weten.  Wij zullen dan de zaak heropenen en alsnog een uitspraak doen. Wij berichten partijen dan over het vervolg van de procedure.