Tot wanneer mag ik documenten aan het dossier toevoegen?

Tijdens de procedure krijgen partijen voldoende gelegenheid om stukken aan het dossier toe te voegen. Mochten wij echter binnen 5 werkdagen voor de zitting nog stukken ontvangen, dan zal de Commissie bepalen of deze stukken nog worden meegenomen in de behandeling van het geschil.