Kan ik uitstel krijgen?

In onze brieven aan u stellen we termijnen. In de procedure kunt u één maal uitstel krijgen van een termijn. Dit uitstel is 2 weken. U kunt hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier of door een schriftelijk verzoek in te dienen. Als het uitstel wordt verleend, krijgt u van ons bericht.

Verstrijken termijn
Voldoet u niet aan de termijn, dan staat in de brief of de behandeling van de klacht doorgaat of stopt.

In enkele gevallen kan de Commissie besluiten dat van het uitstelbeleid kan worden afgeweken. De zitting kan NIET worden uitgesteld, deze datum kan niet verplaatst worden. Lees meer over de zitting.