Waar vindt de zitting plaats?

De Geschillencommissie heeft meerdere locaties waar een zitting kan plaatsvinden, De meeste zittingen vinden plaats in Den Haag en Utrecht, maar soms vinden ook zittingen plaats in Zwolle en Eindhoven.

De locaties zijn vooraf vastgesteld en niet te wijzigen.

Wanneer uw dossier ingepland wordt, proberen wij rekening te houden met de reistijd van u en de andere partij. Een zitting duurt ongeveer dertig minuten. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen.

Kinderopvang
De zittingen van de Geschillencommissie Kinderopvang vinden regionaal plaats.