Wat betekent niet bindend-advies bij een uitspraak van de commissie Kinderopvang?

  • Home >>
  • Vragen >>

Bij de Geschillencommissie Kinderopvang kan de commissie in een uitzonderlijk geval ook een niet bindend-advies geven. Dit is het geval als de ondernemer niet bij de Geschillencommissie is aangesloten of wanneer de ondernemer (hoewel wel aangesloten bij de Geschillencommissie) de behandelingskosten niet heeft betaald en ook na expliciet verzoek daartoe aangeeft deze kosten niet te gaan betalen. De zaak wordt in beide situaties doorbehandeld, de uitspraak gaat uit, maar is niet bindend. De mogelijkheid van het niet bindend-advies is opgenomen in het reglement van de van de Geschillencommissie Kinderopvang.

  • 5 september 2019
  • Vragen