Wat is een verkorte procedure?

Bij de Geschillencommissies Water, Energie en Kinderopvang is het in sommige gevallen mogelijk een verkorte procedure te volgen. Dit betekent dat De Geschillencommissie ongeveer drie weken nadat de klacht is ingediend uitspraak doet.

Bij de inname van uw klacht signaleren wij dat uw klacht hiervoor mogelijk in aanmerking komt. U kunt gebruik maken van deze optie als u aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn terug te vinden in de brochures van de Commissies verkorte procedure.

U ontvangt hiervoor een apart vragenformulier.

Als u hier gebruikt van wilt en kunt maken, hou dan rekening met onderstaande punten.

Termijn

Om de snelheid in de procedure te houden, vragen wij u direct, maar uiterlijk binnen een week het klachtengeld te betalen, het vragenformulier in te vullen en de bijbehorende stukken toe te voegen aan uw zaak. We vragen u ook het financieel vragenformulier in te vullen.

Zitting

Als we de stukken ontvangen hebben nodigen we beide partijen uit voor de eerstvolgende zitting van de commissie. De aanbieder ontvangt de stukken en het ingevulde vragenformulier gelijk met de uitnodiging. Hij krijgt de kans hier op de zitting op te reageren.

We raden beide partijen aan om op de zitting aanwezig te zijn, zodat zij op eventuele vragen van de commissie kunnen reageren.

Een week na de zitting ontvangen de partijen een uitspraak.

Vragen en contact

Als u nog vragen heeft, dan helpen we u graag verder. U kunt u ons bereiken via telefoonnummer 070 – 310 53 10.