Wat is marginale toetsing?

Marginale toetsing is het voorleggen van een uitspraak van De Geschillencommissie door een van partijen aan de rechter. De rechter kan de uitspraak ongedaan maken als het volgens de rechter niet aanvaardbaar is dat een partij aan de uitspraak gebonden zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer de beslissing niet voldoende is gemotiveerd (de redenen voor de beslissing zijn niet voldoende uitgelegd). Het kan ook zijn dat de rechter vindt dat er niet voldaan is aan de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht, zoals het niet horen van alle partijen.

Als de rechter de uitspraak ongedaan maakt, geldt de uitspraak van De Geschillencommissie niet meer.

Wij werken thuis! Hierdoor zijn wij telefonisch niet bereikbaar


De Geschillencommissie waarborgt de veiligheid van haar medewerkers door thuis te werken. Hierdoor is tot nader bericht alleen ons Klachtenloket Kinderopvang telefonisch bereikbaar. Alle andere telefoonlijnen zijn helaas gesloten. We werken hard aan een andere oplossing en vragen uw begrip en geduld hiervoor.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.