Wat is wraken?

Een commissielid wraken
De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de geschillencommissies hebben we hoog in het vaandel staan. Wij doen er dan ook alles aan u dat te bieden. Toch kan het gebeuren dat u goede redenen heeft te twijfelen aan de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van een voorzitter of commissielid. Is dat het geval? Dan kunt u vragen of deze persoon vervangen wordt. Dit heet ‘wraken’.

U kunt mondeling of schriftelijk een lid wraken door duidelijk uit te leggen in een brief, of mondeling tijdens de zitting, waarom u vindt dat de voorzitter of het commissielid moet worden vervangen.

Termijn
U kunt uw wrakingsverzoek indienen tot uiterlijk één week na de zitting. Voor de Geschillencommissies Advocatuur en Notariaat kunt u uiterlijk tot en met de zitting verzoek tot wraking doen.

Totdat er een uitspraak is gedaan over uw wrakingsverzoek of totdat de gewraakte zich heeft teruggetrokken, wordt de behandeling van uw klacht uitgesteld.

Wrakingscommissie
Wanneer u het wrakingsverzoek correct heeft ingediend, zal de wrakingscommissie uw verzoek beoordelen en de gewraakte voorzitter of het commissielid vragen om een schriftelijke reactie. Hierna zullen beide partijen worden uitgenodigd om nogmaals een toelichting te geven.

De gewraakte voorzitter of het gewraakte commissielid kan zich terugtrekken. Dit heet ‘berusten’. In zo’n geval is een uitspraak op uw wrakingsverzoek is niet meer nodig. Dan wordt de voorzitter of commissielid vervangen door een andere voorzitter of commissielid en wordt uw zaak opnieuw behandeld.

Uitspraak
De wrakingscommissie beslist doorgaans binnen één week na de zitting over het wrakingsverzoek. U en de gewraakte voorzitter of het gewraakte commissielid krijgen de uitspraak toegestuurd. Hierin legt de wrakingscommissie haar beslissing uit. Ook de andere partij, waarmee u een geschil heeft , krijgt de uitspraak toegestuurd.

Als de wrakingscommissie uw verzoek afwijst wordt de voorzitter of het commissielid niet vervangen. De behandeling van het geschil gaat dan gewoon verder.

Geeft de wrakingscommissie u gelijk? Dan wordt de voorzitter of het commissielid vervangen. Het geschil wordt dan opnieuw behandeld met de nieuwe voorzitter of het nieuwe commissielid. U ontvangt een nieuwe uitnodiging voor een zitting.

Reglement wrakingscommissie
De regels waaraan de wrakingscommissie zich moet houden, staan in het reglement van de wrakingscommissie. Is het geschil in behandeling bij een geschillencommissie voor consumentenzaken (klachten van consumenten tegen ondernemers)? Bekijk het reglement SGC van de wrakingscommissie.

Is het geschil in behandeling bij een geschillencommissie voor zakelijke geschillen (klachten van ondernemers tegen ondernemers)? Bekijk dan het reglement SGB van de wrakingscommissie.