Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak?

U kunt niet in beroep gaan tegen een uitspraak van een van onze geschillencommissies, behalve bij de Geschillencommissie Garantiewoningen en Auteurscontractenrecht. Informatie over deze uitzonderingen vindt u in de reglementen van deze commissies. Als u in beroep gaat, beoordelen andere commissieleden de zaak opnieuw.

Voorleggen aan de rechter
U kunt de uitspraak voorleggen aan de rechter. De rechter kan een uitspraak van de Geschillencommissie ongedaan maken, als hij vindt dat de uitspraak niet aanvaardbaar is (marginale toetsing). Bijvoorbeeld wanneer de commissie de redenen voor de uitspraak niet goed genoeg uitlegde (motivatie). Of als de procedure niet goed is uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer niet alle partijen hun verhaal konden doen tijdens de zitting.

Als de rechter de uitspraak ongedaan maakt, geldt de uitspraak van de Geschillencommissie niet meer. De partijen hoeven zich dan niet aan de uitspraak te houden.

Hoe snel voorleggen?
Wilt u de uitspraak voorleggen aan een rechter? Let er dan op dat u dit op tijd doet. Er zijn hier namelijk vaste termijnen voor, variërend van 1 maand tot 3 maanden na het verzenden van de uitspraak. Welke termijn voor u geldt, is afhankelijk van de geschillencommissie waarbij uw zaak is ingediend. U vindt de termijn in de brochure van die commissie.

Gaat uw vraag over een fout in de uitspraak?
Lees dan het antwoord op de vraag Er staat een fout in de uitspraak.