Wat kunt u dan doen?


Voordat u uw klacht indient, wilt u wellicht weten welke uitspraken de Commissie eerder deed over het onderwerp van uw klacht, waar u advies kunt inwinnen of hoe u uw klacht het beste kunt onderbouwen en wat u kunt doen als de aanbieder alsnog wil schikken. 

Maakt  mijn klacht een kans?

In het uitspraken-overzicht  vindt u de uitspraken die de Commissie eerder heeft gedaan. Dit geeft u een beeld hoe een Commissie bij eerder ingediende klachten over een onderwerp heeft geoordeeld.

Wij publiceren de lijn van de Commissie. In deze lijn is een selectie van alle uitspraken gemaakt die onderwerpen dekken en waarbij ook de actualiteit, spraakmakendheid, (nieuwe) techniek en overige jurisprudentie meegewogen zijn. Dit om bezoekers van de website snel duidelijkheid te geven over hoe de Commissie eerder oordeelde. Mist u een uitspraak? Dan kunt u dat altijd bij ons opvragen (deze link leidt naar de contact pagina). Wij kijken dan of we rondom uw onderwerp jurisprudentie hebben.

Uitspraken verplicht publiceren

Van de zorgcommissies staan alle uitspraken op de website (deze link leidt naar de website van de geschillencommissie zorg), omdat de wet Wkkgz dat eist. Ook alle uitspraken van de Geschillencommissie Kinderopvang staan op de website (deze link leid naar de website van klachtenloket kinderopvang). Dit moet volgens de Wet (Kinderopvang).

Geanonimiseerd

Alle uitspraken zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat de naam van de cliënt en ondernemer niet in de uitspraak staan. In de Wkkgz staat dat de naam van de zorgaanbieder in de uitspraak genoemd wordt, zolang deze niet te herleiden is naar een privé persoon.

Uitspraken bekijken

Wij vinden transparantie belangrijk. Daarom kan iedereen uitspraken die niet op onze website staan bij ons opvragen. Dit kan door ons te bellen of het contactformulier (deze link leidt naar de pagina waar u ons contact formulier kunt vinden) in te vullen. De aanvrager krijgt de uitspraak dan toegestuurd.

Ook onderzoekers kunnen uitspraken inzien. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken via e-mail. Onderzoekers moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen om de uitspraken te kunnen bekijken. Dit vanwege de privacy van onze cliënten en de ondernemers/zorgaanbieders. 

Advies nodig?

De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Daarom kunnen wij u geen juridisch advies geven. De taak van De Geschillencommissie is het oplossen van klachten en geschillen door het doen van uitspraken in geschillen tussen consumenten en ondernemers of tussen ondernemers onderling. De Commissie doet uitspraak nadat beide partijen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (en mondeling) hun standpunt uiteen te zetten. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling van het geschil, de zitting, mag de Commissie geen vragen beantwoorden of advies geven.

Vraagt u zich af of u in uw recht staat? Of wilt u weten wat u het beste kunt doen? Neem dan contact op met:

Bent u lid van een vakbond of een consumentenorganisatie (Consumentenbond, ANWB, Vereniging Eigen Huis)? Of heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u hen advies vragen over het oplossen van uw klacht.

Wat voeg ik aan mijn zaak toe?

Het is belangrijk dat u uw klacht goed omschrijft en relevante documenten meestuurt. Daarmee onderbouwt u de zaak. Wij vragen u in het vragenformulier dat u invult bij het indienen van uw geschil al diverse documenten toe te voegen. U heeft zelf ook een beeld van de juiste stukken die uw klachtpunten onderbouwen, aantonen of duidelijker maken. U kunt hierbij denken aan de volgende stukken: 

  1. De overeenkomst
  2. De brieven of mails waarin u uw klacht duidelijk heeft gemaakt aan de aanbieder van het product of de dienst
  3. Foto’s
  4. Productinformatie(bijvoorbeeld over de vloer, de gebruikte lijm, type motor of merk inbouwapparatuur)

Houdt u deze stukken daarom alvast ook bij de hand bij het indienen van uw klacht.

Lukt het niet om stukken digitaal toe te voegen? Dan kunt u deze documenten altijd naar ons  sturen onder vermelding van uw zaaknummer.

Dien uw klacht in

De andere partij wil de zaak alsnog samen oplossen. Wat nu?

Tijdens het traject kunnen u en de andere partij de klacht alsnog samen oplossen. Dit gebeurt steeds meer. Inmiddels in ruim 40% van de zaken. Accepteert u het voorstel, meld dit dan aan De Geschillencommissie. De behandeling van uw klacht stopt dan.

U en de ondernemer moeten dan wel het schikkingsformulier (via deze link komt u uit bij het schikkingsformulier) invullen en ondertekend opsturen naar De Geschillencommissie. Alleen dan is het schikkingsformulier geldig. Dit formulier kunt u alleen gebruiken als u de klacht al heeft ingediend.

Als u de klacht samen heeft opgelost, betaalt De Geschillencommissie het klachtengeld (de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht) niet aan u terug. Houd daar dus rekening mee bij het aanbod dat de andere partij u doet. 

De Geschillencommissie kan u niet adviseren of u op het aanbod van de ondernemer moet ingaan. De Geschillencommissie is onpartijdig en mag u daarom geen juridisch advies geven.

"Er is een goede oplossing uitgekomen"
De woorden van een klant/cliënt na zitting

(tevredenheidsmonitor april 2019)