De procedure. Zo is de gang van zaken.

Voordat u uw klacht indient, vragen wij u onderstaande informatie te lezen.
Bent u een consument met een klacht tegen een ondernemer? Lees dan de informatie onder 'U bent consument'.
Bent u een ondernemer met een klacht tegen een andere ondernemer? Lees dan de informatie onder 'U bent ondernemer'.

Geef hieronder aan welke informatie u zoekt

U bent consument

De procedure van De Geschillencommissie bestaat uit 4 stappen. Hieronder kunt u lezen wat deze 4 stappen inhouden.

Stap 1. Klacht indienen
Stap 2. Verweer van de andere partij
Stap 3: Onderzoek door een deskundige
Stap 4: Zitting en uitspraak
 

Stap 1. Een klacht indienen bij De Geschillencommissie
Dit kan als de ondernemer waar u een klacht over heeft, is aangesloten bij De Geschillencommissie. De Geschillencommissie ontvangt graag alle informatie die u heeft.

Wat moet u doen voordat u een klacht kunt indienen?

 • U klaagt schriftelijk bij de ondernemer.
 • U wacht op een reactie van de ondernemer. U geeft de ondernemer hier vier weken de tijd voor.

Als u er niet samen uitkomt met de ondernemer, kunt u een klacht indienen. Ook als de ondernemer geen reactie geeft, is het mogelijk om een klacht in te dienen.

Hoe dient u een klacht in bij De Geschillencommissie?
Dit kunt u doen door een digitaal formulier in te vullen. Het digitale formulier komt in uw digitale dossier terecht. 

De onderstaande documenten voegt u toe aan dit digitale dossier:

 • De brief met de klacht die u naar uw ondernemer heeft gestuurd.
 • De eventuele reactie die u heeft ontvangen van de ondernemer.
 • De rekening (factuur) die u van de ondernemer heeft gekregen.
 • Het contract of de overeenkomst die u met de ondernemer heeft afgesloten.

Bij sommige commissies worden ook nog andere documenten dan die hierboven genoemd worden gevraagd. Welke dit zijn hoort u als uw procedure loopt. Als u de documenten alleen op papier heeft, scant u dan de documenten eerst in. Daarna kunt u de documenten toevoegen aan uw digitale dossier. Als u dit niet kunt inscannen, stuurt u bovenstaande documenten direct per post naar ons op met de vermelding van uw dossiernummer. Het dossiernummer is bekend als uw digitale dossier is aangemaakt.

Schriftelijk indienen klacht
U kunt uw klacht schriftelijk indienen door een formulier te downloaden en deze in te vullen. Dit formulier stuurt u samen met kopieën van hierboven genoemde documenten per post naar onze hoofdlocatie in Den Haag. Lees hier de adresgegevens.

Wat zijn de kosten voor het indienen van een klacht?
Aan het behandelen van uw klacht zijn kosten verbonden. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw klacht. U kunt in de brochure van de commissie waarbij u een klacht wilt indienen lezen wat de precieze kosten zijn. De Geschillencommissie stuurt u een rekening. Als u uw klacht digitaal indient, kunt u via iDeal of een overschrijving betalen. Als De Geschillencommissie u gelijk geeft, krijgt u het betaalde bedrag terug van de ondernemer. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Wat doet De Geschillencommissie als zij uw klacht heeft ontvangen?
Nadat De Geschillencommissie uw klacht én uw betaling heeft ontvangen, beoordeelt zij uw dossier. Als u de ondernemer nog niet of gedeeltelijk betaald heeft, betaalt u dit bedrag aan De Geschillencommissie. De Geschillencommissie bewaart dit bedrag totdat de uitspraak is gedaan. Het hangt van de uitspraak af wat er met dit bedrag gebeurt. Als u gelijk krijgt, krijgt u dit bedrag terug. Als de ondernemer gelijk krijgt, gaat dit bedrag naar de ondernemer. Het is ook mogelijk dat u beiden voor een gedeelte gelijk krijgt. In de uitspraak staat dan hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Stap 2. Verweer vragen aan de andere partij
Verweer vragen houdt in dat De Geschillencommissie de andere partij vraagt om zijn/ haar mening over de klacht te geven. Als de andere partij schriftelijk reageert, laten wij u dat weten. U krijgt hier dan een kopie van. Het is ook mogelijk dat de andere partij niet reageert. De Geschillencommissie gaat dan wel gewoon verder met het behandelen van de klacht.

Stap 3. Onderzoek door een deskundige
Als het nodig is, schakelt de Geschillencommissie een deskundige in. Deze deskundige onderzoekt uw klacht en stelt een rapport op. Bij sommige commissies hebben deskundigen ook de expertise en bevoegdheid om met beide partijen tot een schikking te komen.

Stap 4. Zitting en uitspraak
Als De Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. In deze zitting beoordeelt een onpartijdige commissie uw klacht. Deze commissie bestaat uit drie leden:

 • Een onafhankelijke voorzitter: deze voorzitter heeft ervaring met rechtspraak.
 • Een commissielid voorgedragen door de brancheorganisatie.
 • Een commissielid voorgedragen door een consumentenorganisatie.

Meestal kunnen u en de andere partij allebei bij de zitting aanwezig zijn. De uitnodiging hiervoor krijgt u uiterlijk twee weken van tevoren. Tijdens de zitting kunt u uw mening mondeling toelichten.

Na de zitting doet de commissie een uitspraak. Dit gebeurt schriftelijk. Binnen een maand na de zitting ontvangt u de uitspraak per post. De uitspraak van De Geschillencommissie geldt voor beide partijen. De uitspraak moet altijd worden nagekomen. U kunt hiertegen niet in hoger beroep gaan.

Meer informatie
Lees meer over het onderling oplossen van uw klacht met de ondernemer

U bent ondernemer

De procedure van De Geschillencommissie bestaat uit 4 stappen. Hieronder kunt u lezen wat deze 4 stappen inhouden.

Stap 1. Klacht indienen
Stap 2. Verweer van de andere partij
Stap 3: Onderzoek door een deskundige
Stap 4: Zitting en uitspraak


Stap 1. Een klacht indienen bij De Geschillencommissie
Dit kan als de ondernemer waar u een klacht over heeft, is aangesloten bij De Geschillencommissie. De Geschillencommissie ontvangt graag alle informatie die u heeft.

Wat moet u doen voordat u een klacht kunt indienen?

 • U klaagt schriftelijk bij de ondernemer.
 • U wacht op een reactie van de ondernemer. U geeft de ondernemer hier vier weken de tijd voor.

Als u er niet samen uitkomt met de ondernemer, kunt u een klacht indienen. Ook als de ondernemer geen reactie geeft, is het mogelijk om een klacht in te dienen.

Hoe dient u een klacht in bij De Geschillencommissie?
Dit kunt u doen door een digitaal formulier in te vullen. Het digitale formulier komt in uw digitale dossier terecht.

De onderstaande documenten voegt u aan dit digitale dossier toe:

 • De brief met de klacht die u naar de ondernemer heeft gestuurd.
 • De reactie die u heeft ontvangen van de ondernemer.
 • De rekening (factuur) die u van de ondernemer heeft gekregen.
 • Het contract of de overeenkomst die u met de ondernemer heeft afgesloten.

Als u deze documenten alleen op papier heeft, scant u dan de documenten eerst in. Daarna kunt u de documenten toevoegen aan uw digitale dossier. Als u dit niet kunt inscannen, stuurt u bovenstaande documenten direct per post naar ons op met de vermelding van uw dossiernummer.

Schriftelijk indienen klacht
U kunt uw klacht schriftelijk indienen door een formulier te downloaden en deze in te vullen. Dit formulier stuurt u samen met kopieën van hierboven genoemde documenten per post naar onze hoofdlocatie in Den Haag. Lees hier de adresgegevens

Wat zijn de kosten voor het indienen van een klacht?
Aan het behandelen van uw klacht zijn kosten verbonden. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw klacht. U kunt in de brochure van de commissie waarbij u een klacht wilt indienen lezen wat de precieze kosten zijn. De Geschillencommissie stuurt u een rekening. U kunt via iDeal of via een overschrijving betalen. Als De Geschillencommissie u gelijk geeft, krijgt u het betaalde bedrag terug van de ondernemer. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Wat doet De Geschillencommissie als zij uw klacht heeft ontvangen?
Nadat De Geschillencommissie uw klacht én uw betaling heeft ontvangen, beoordeelt zij uw dossier. Als u de ondernemer nog niet of gedeeltelijk betaald heeft, betaalt u dit bedrag aan De Geschillencommissie De Geschillencommissie bewaart dit bedrag totdat de uitspraak is gedaan. Het hangt van de uitspraak af wat er met dit bedrag gebeurt. Als u gelijk krijgt, krijgt u dit bedrag terug. Als de ondernemer gelijk krijgt, gaat dit bedrag naar de ondernemer. Het is ook mogelijk dat u beiden voor een gedeelte gelijk krijgt. In de uitspraak staat dan hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Stap 2. Verweer vragen aan de andere partij
Verweer vragen houdt in dat De Geschillencommissie de andere partij vraagt om zijn/ haar mening over de klacht te geven. Als de andere partij schriftelijk reageert, laten wij u dat weten. U krijgt hier dan een kopie van . Het is ook mogelijk dat de andere partij niet reageert. De Geschillencommissie gaat dan wel gewoon verder met het behandelen van de klacht.

Stap 3. Onderzoek door een deskundige
Als het nodig is, schakelt De Geschillencommissie een deskundige in. Deze deskundige onderzoekt uw klacht en stelt een rapport op. Bij sommige commissies hebben deskundigen ook de expertise en bevoegdheid om met beide partijen tot een schikking te komen.

Stap 4: Zitting en uitspraak
Als De Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. In deze zitting beoordeelt een onpartijdige commissie uw klacht. Deze commissie bestaat uit drie leden:

 • Een onafhankelijke voorzitter aangezocht door de Stichting. Deze voorzitter heeft ervaring met rechtspraak.
 • Een commissielid voorgedragen door de brancheorganisatie.
 • Een commissielid voorgedragen door een ondernemersorganisatie.

Meestal kunnen u en de ondernemer allebei bij de zitting aanwezig zijn. De uitnodiging krijgt u uiterlijk twee weken van tevoren. Tijdens de zitting kunt u uw mening mondeling toelichten.

Na de zitting doet de commissie een uitspraak. Dit gebeurt schriftelijk. Binnen een maand na de zitting ontvangt u de uitspraak per post. De uitspraak van De Geschillencommissie geldt voor beide partijen. De uitspraak moet altijd worden nagekomen.

Meer informatie
Lees meer over het onderling oplossen van uw klacht met de ondernemer
 

Heeft u een vraag?

Bel: 070 - 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

 

 

Alle commissies
Meer informatie over de ruim 60 commissies van De Geschillencommissie

 

Voordelen digitaal indienen
Voordeel van het digitaal indienen van uw klacht is dat deze snel kan worden behandeld. Ook krijgt u direct toegang tot een door u zelf aangemaakt digitaal dossier.