Kosten

De Geschillencommissie rekent kosten voor het behandelen van uw klacht. De hoogte van deze kosten verschilt per commissie.

GeldU kunt deze kosten vinden op de commissiepagina's.

Terugbetaling klachtengeld

Geeft De Geschillencommissie u gelijk (uw klacht is gegrond), dan krijgt u het betaalde bedrag terug van de ondernemer. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Als de Geschillencommissie uw klacht niet terecht vindt, dan noemen zij de klacht ongegrond. in dat geval krijgt u uw klachtengeld niet terug.

Wanneer u tussentijds tot een oplossing komt met de zorgaanbieder (een schikking treft), krijgt u het klachtengeld niet van ons teruggestort. Dit is iets om rekening mee te houden bij de onderhandelingen.

Als bij inname van de klacht blijkt dat de commissie uw klacht niet kan behandelen, storten wij het klachtengeld terug.

Niet bevoegd of niet ontvankelijk

De commissie is niet bevoegd, als de commissie op basis van het reglement geen uitspraak mag doen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein valt van de commissie die uw klacht behandelt.

De klacht is niet-ontvankelijk als de commissie deze klacht niet kan behandelen. Bijvoorbeeld omdat de termijn is verstreken waarin u de klacht mocht indienen.

In de gevallen waarbij de commissie ingeschakeld wordt, ontvangt u het klachtengeld terug, na aftrek van de administratiekosten van €27,50.

Terug naar boven