Kosten

De Geschillencommissie rekent kosten voor het behandelen van uw klacht. De hoogte van deze kosten verschilt per commissie.

GeldU kunt deze kosten vinden op de commissiepagina's.

Terugbetaling klachtengeld

Geeft de Geschillencommissie u gelijk (uw klacht is gegrond), dan krijgt u het betaalde bedrag terug van de ondernemer. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Als de Geschillencommissie uw klacht niet terecht vindt, dan noemen zij de klacht ongegrond. in dat geval krijgt u uw klachtengeld niet terug.

Wanneer u tussentijds tot een oplossing komt met de ondernemer (een schikking treft), krijgt u het klachtengeld niet van ons teruggestort. Dit is iets om rekening mee te houden bij de onderhandelingen.

U ontvangt het klachtengeld terug als bij de inname van de klacht blijkt dat de Commissie uw klacht niet kan behandelen (bijvoorbeeld omdat de commissie niet bevoegd is of de klacht niet ontvankelijk is). 

Als de Commissie bepaalt dat zij de klacht niet kan behandelen, ontvangt u het klachtengeld retour onder aftrek van € 27,50 administratiekosten.

Terug naar boven