Makelaardij Consumentenmarkt

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen hun eigen makelaar.

Welke klachten behandelt de commissie Makelaardij?

De belangrijkste klachten die de commissie kan behandelen zijn klachten over:

  • Courtage
  • Schadevergoeding
  • Kwaliteit van de dienstverlening
  • Intrekkingskosten

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie niet?

De commissie behandelt geen klachten over de aansprakelijkheid voor schade waarbij het geschilbedrag hoger is dan € 10.000,-. 
Bij andere onderwerpen mag het bedrag wel hoger zijn dan € 10.000,-.

De commissie kan tevens geen klachten behandelen over de makelaar van de andere partij.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Makelaardij.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Makelaardij bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. 

Meer informatie


Klant ontevreden over geleverde prestatie makelaar
Volgens eigen zeggen zou de makelaar excellente dienstverlening leveren als tegenprestatie voor de 2% courtage. Ondanks de verkoop binnen drie[...]
Dienen van twee partijen: geen courtage van huurder
De makelaar trad op als bemiddelaar van de verhuurder. Op grond van een arrest van de Hoge Raad had hij[...]
Huis buiten makelaar om verkocht: hele factuur betalen
Zijn klachten over de dienstverlening van de makelaar hield de consument onterecht voor zich. Hij verkocht zijn woning zelf maar[...]