VvE Management Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van een Vereniging van Eigenaars (VvE) tegen de vastgoedbeheerder, waarmee de Vereniging van Eigenaars een beheerovereenkomst heeft.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie VvE Management?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • de kwaliteit van het financiële beheer;
  • de kwaliteit van het bestuurlijk /administratieve beheer;
  • de kwaliteit van het bouwkundig/technisch beheer;
  • de advisering of juridische dienstverlening door de vastgoedbeheerder.

Let op, alleen een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan een geschil indienen. Een particulier of een groep particulieren kan dat niet. Hetzelfde geldt voor ondernemingen.

Welke klachten behandelt de geschillencommissie VvE Management niet?
De commissie kan geen geschillen behandelen waarvan het financieel belang het bedrag van € 25.000,-- te boven gaat.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.


Meer informatie


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven