VvE Management Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van een Vereniging van Eigenaars (VvE) tegen de vastgoedbeheerder, waarmee de Vereniging van Eigenaars een beheerovereenkomst heeft.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie VvE Management?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • de kwaliteit van het financiële beheer;
  • de kwaliteit van het bestuurlijk /administratieve beheer;
  • de kwaliteit van het bouwkundig/technisch beheer;
  • de advisering of juridische dienstverlening door de vastgoedbeheerder.

Let op, alleen een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan een geschil indienen. Een particulier of een groep particulieren kan dat niet. Hetzelfde geldt voor ondernemingen.

Welke klachten behandelt de geschillencommissie VvE Management niet?

De commissie kan geen geschillen behandelen waarvan het financieel belang het bedrag van € 25.000,-- te boven gaat.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie VvE Management Zakelijk. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Meer informatie


Gemaakte kosten moeten worden vergoed na annulering opdracht
Waar gaat de uitspraak over? De VvE heeft een beheersovereenkomst met de ondernemer. De VvE is door de ondernemer financieel[...]
Opdrachtgever wil beheersovereenkomst met bedrijf ontbinden
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de weigering van het bedrijf om de ontbinding van de overeenkomst door[...]
Bedrijf is niet toerekenbaar tekort geschoten in nakoming van beheersovereenkomst
Waar gaat de uitspraak over? De opdrachtgever klaagt over de wijze waarop het bedrijf de tussen hen gesloten beheersovereenkomst heeft[...]