Klacht over de Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Geschillencommissie, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencoördinator van De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie heeft hiervoor een klachtenregeling. U kunt de klacht tot uiterlijk een half jaar na het voorval indienen.


Waar kunt u bijvoorbeeld een klacht over indienen?


U kunt een klacht indienen als u:
- vindt dat u lang moet wachten op het beantwoorden van een brief;
- niet tevreden bent over de bereikbaarheid van De Geschillencommissie of een medewerker;
- etc.

U kunt géén klacht indienen over de inhoud van de uitspraak of over de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u eventueel uw uitspraak voor een marginale toetsing voorleggen aan de rechter.

 

Hoe dient u een klacht in?

U moet uw klacht schriftelijk bij De Geschillencommissie indienen. Uw klacht moet de volgende gegevens bevatten:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- handtekening;
- waarom u een klacht indient: wat is er gebeurd en wanneer?

 

Behandeling van uw klacht

Misschien kunnen we uw klacht eenvoudig oplossen met een telefoongesprek of een schriftelijke toelichting. In het algemeen ontvangt u binnen 4 weken een reactie op uw klacht.

Terug naar boven