Energie

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte. Daarnaast behandelt de commissie klachten van consumenten tegen de netbeheerder over het functioneren van de meter (ijking) of schade als gevolg van een stroomstoring.

Welke klachten behandelt de commissie Energie?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over het functioneren van de meter, schade als gevolg van een stroomstoring, afsluiting, levering of tarieven van:

  • Elektriciteit
  • Gas
  • Warmte

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.
De Commissie kan een geschil niet behandelen wanneer dit geschil betrekking heeft op de toepassing van het prijsplafond door de ondernemer. Daarvoor komt per 20 maart 2023 een aparte geschillencommissie beschikbaar: de Geschillencommissie Energie Prijsplafond.

Wilt u meer weten over de uitspraken die de commissie Energie heeft gedaan over de verwijdering van de gasmeter, ga dan naar de pagina Verwijderen gasmeter door netbeheerder.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Energie. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Energie bedragen: € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

De procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisaties van de energiebedrijven, de Energie-Nederland of Netbeheer Nederland of bij de Geschillencommissie zijn geregistreerd voor de behandeling van geschillen.

Door de hoge energieprijzen zijn verschillende energieleveranciers in financiële problemen gekomen.  Van een aantal van hen is het faillissement uitgesproken en/of is de vergunning voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor het indienen van uw klacht. Lees meer over energieprijzen en omgevallen leveranciers.

Meer informatie


Ondernemer dient rekening te corrigeren
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een op 1 maart 2022 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De[...]
Klacht ontvankelijk op basis van reglement commissie
Waar gaat de uitspraak over? De consument beklaagt zich over het feit dat de slimme meter niet uit te lezen[...]
Klacht niet tijdig ingediend bij commissie
Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een factuur gekregen in het kader van afgenomen stroom voor een hennepkwekerij.[...]