Advocatuur

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Advocatuur heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-advocatuur.png
GESC5013-icoon-advocatuur.png

Helder in het eerste gesprek, vanzelfsprekend toch?

Door tegen een cliënt onvoldoende duidelijk te zijn over de mogelijke kosten van een kennismakingsgesprek is een advocaat tekort geschoten in haar informatieplicht. Ze heeft het gesprek ook niet voorbereid en de cliënt daarbij nauwelijks inlichtingen verstrekt. De cliënt hoeft de declaratie niet te betalen.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Advocatuur

“Bevestig mondelinge toezeggingen op papier, zodat de gemaakte afspraken altijd helder zijn.”
Terug naar boven