Te groot verschil tussen oud en nieuw parket

Parket leggenDe consument en de ondernemer verschillen van mening over de vraag of het nieuwe parket veel afwijkt van het oude. De commissie deelt het standpunt van de consument. Het verschil in sortering is wel degelijk storend. De consument hoeft de rekening niet te betalen.

Na de reparatie zou er volgens de ondernemer geen verschil tussen de oude en de nieuwe parketstroken te zien zijn, maar volgens de consument zijn die verschillen er wel. De nieuwe stroken sluiten niet op het oude parket aan en ook niet altijd goed op elkaar. Het hout van de nieuwe parketstroken heeft een totaal andere structuur dan de circa 170 m² oude parketstroken en ook een duidelijk zichtbaar andere kleur. Daarom betaalt de consument de rekening van € 1.323,– niet en stort dat bedrag bij de commissie in depot.

Volgens de ondernemer zijn de werkzaamheden conform de overeenkomst en naar de eisen van goed en deugdelijk werk uitgevoerd. In de algemene voorwaarden staat dat kleur- en structuurafwijkingen inherent aan een natuurproduct zijn. De kleur van de nieuwe aangeheelde vloer sluit naar zijn mening goed aan op de kleur van de bestaande vloer die er al jaren ligt. Bovendien zal de aangeheelde vloer na verloop van tijd bijkleuren waardoor, zoals toegezegd, het verschil tussen het nieuwe en oude deel nagenoeg onzichtbaar is. De ondernemer benadrukt dat het een natuurproduct is met de daarbij behorende eigenschappen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige wijst erop dat als de vloer vanaf het showbord is aangeschaft er een verschil bestaat tussen de vloer en het showbord. Het verschil zit met name in de kleur van het hout (afwerking) en de kleur van het vulsel. Als de vloer vanaf de showroomvloer is aangeschaft zit het verschil vooral in de aanwezigheid van meer rustieke kenmerken zoals noesten en barsten.

De commissie onderschrijft in grote lijnen het rapport van de deskundige. De door de deskundige geconstateerde verschillen wijzen, in samenhang met het feit dat de consument het monsterbord voorafgaande aan de overeenkomst, mee naar huis heeft genomen, erop dat het monsterbord wel degelijk de basis van de overeenkomst is geweest. Volgens de ondernemer zou het verschil nagenoeg onzichtbaar zijn, maar hij heeft naar het oordeel van de commissie die toezegging niet kunnen waarmaken. Hij had meer nauwkeurigheid moeten betrachten met betrekking tot de sortering van het aan te helen deel.

De commissie deelt dus de mening van de consument, die de voorkeur aan een financiële oplossing van het geschil geeft. Hij hoeft de rekening niet te betalen en krijgt het bedrag van € 1.323,– dat hij bij de commissie in depot heeft gestort terug.

Geschillencommissie Parket (commissie gestopt)