Wist jij? …dat Pijlgifkikkers snel overlijden!

De ondernemer heeft de consument onvoldoende geïnformeerd over de verzorging van twee pijlgifkikkers. Anderzijds had de consument veel eerder aan de bel moeten trekken toen hij zag dat het met de kikkers niet goed ging. Omdat beiden een verwijt kan worden gemaakt verdeelt de commissie de schadevergoeding.

Met de twee volwassen pijlgifkikkers die een consument voor € 370,- heeft gekocht gaat het niet goed. Hij heeft ze op de juiste manier vervoerd en gehuisvest, maar vanaf de eerste dag zijn ze ongewoon schuw. Ze eten slecht en het mannetje laat zich niet horen. Uiteindelijk liggen ze dood in het terrarium. De consument laat een deskundige er naar kijken. Die ziet erg veel slijm op de huid. Het mannetje zou een trauma aan de rechterachterpoot gehad kunnen hebben. Alle andere kikkers verkeren in uitstekende staat. Ze zitten in dezelfde ruimte en krijgen hetzelfde voedsel en sproeiwater.

Met foto’s van de dode kikkers gaat de consument terug naar de ondernemer maar dat bezoek heeft geen resultaat. De ondernemer hoeft het allemaal niet te zien en de consument staat korte tijd later verbaasd weer buiten. Hij stuurt een e-mail en daarop laat de ondernemer hem weten dat hij irritant is en dat hij maar ergens anders dieren moet kopen. De consument meent dat hij recht heeft op kosteloze vervanging dan wel vergoeding van de koopsom omdat de kikkers binnen zes maanden na aankoop zijn overleden en er daarom vanuit mag worden gegaan dat ze al ten tijde van de aankoop ziek waren.

De consument stelt volgens de ondernemer ten onrechte dat hij zes maanden garantie op de aankoop heeft. Dieren zijn geen zaken maar levende wezens met een eigen intrinsieke waarde. Ze kunnen ziek worden en dat valt onder het risico van de eigenaar. Het is onredelijk dit zonder meer tot de verantwoordelijkheid van de verkoper te rekenen. Garantie op gezondheid is eenvoudigweg niet te geven en bij ziekte zal non-conformiteit dan ook niet snel aangenomen mogen worden. Volgens de ondernemer mag niet zomaar worden aangenomen dat als een gebrek zich binnen zes maanden openbaart dit onder enige vorm van garantie zou moeten vallen. Bovendien was de vermoedelijke doodsoorzaak niet meer te achterhalen omdat de dieren al te lang dood waren.

Voor de ondernemer staat het vast dat de kikkers bij hem gezond de deur zijn uitgegaan. Het mannetje had geen verdikte poot. Als de consument kritisch naar de kikkers had gekeken en scherp had opgelet had hij veel eerder de symptomen kunnen ontdekken en actie kunnen ondernemen. Omdat hij dat niet heeft gedaan is hij zelf verantwoordelijk voor de dood van de kikkers. De consument noemt zich een kundig hobbyist maar heeft niet geconstateerd dat de kikkers mogelijk iets mankeerden. Hij heeft het mannetje zelfs dagen niet gezien. Juist in die eerste periode moet goed worden gekeken hoe het gaat want dan zijn ze het meest kwetsbaar. Van de aandoeningen die de consument suggereert is bekend dat die prima zijn te behandelen, zeker als je er vroeg genoeg bij bent.

Los van de discussie over het bewijsvermoeden bij de aankoop constateert de commissie dat de doodsoorzaak van de kikkers niet vaststaat. Beide partijen kan een verwijt worden gemaakt. De ondernemer had de consument over de verzorging van de dieren moeten informeren. Ze moeten zeker vier weken in quarantaine worden gehouden en eventueel ander voedsel krijgen. De ondernemer is er volgens de commissie te makkelijk vanuit gegaan dat de consument precies wist hoe hij met de dieren om moest gaan en waar hij op moest letten. Bovendien zijn de kikkers vrij snel na de aankoop overleden zodat niet geheel kan worden uitgesloten dat zij al bij de aankoop iets mankeerden.

Daar staat tegenover dat de consument de ondernemer niet direct van het afwijkende gedrag van de kikkers op de hoogte heeft gesteld en ze eventueel te kort in quarantaine heeft gehouden. Als hij eerder aan de bel had getrokken had er nog wat aan gedaan kunnen worden en had ook de oorzaak vastgesteld kunnen worden.

Omdat zowel de consument als de ondernemer een verwijt kan worden gemaakt verdeelt de commissie de schadevergoeding. Dat betekent dat de ondernemer een bedrag van € 185,- aan de consument moet betalen.

Geschillencommissie Gezelschapsdieren (Commissie gestopt)