Afnemer werkt niet mee aan vervanging meters. Verbruik daarom terecht geschat.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Warmtelevering    Categorie: Omvang verbruik    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 100597

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van warmtelevering.

De consument heeft een bedrag van € 917,94 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 10 december 2015 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument ontving de afrekening warmtelevering voor het jaar 2014, waarop staat vermeld dat een bedrag van € 917,49 moet worden nabetaald. Dat kan onmogelijk juist zijn, aldus de consument.
De consument betaalde al een vrij hoog voorschot van € 165,– per maand. De consument is alleenstaand en verwarmt uitsluitend de huiskamer en een slaapkamer. Daarnaast was er een heel zachte winter in 2013/2014.

De consument verlangt dat hij niet hoeft bij te betalen.

Standpunt van de warmteleverancier

Het standpunt van de warmteleverancier luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument huurt zijn woning sinds 2006. In 2012 zijn door [naam leverancier meters] in dit complex alle radiatormeters vervangen door op afstand uitleesbare radiatormeters, maar niet bij de consument.
De consument heeft niet gereageerd op twee standaardbrieven over de nieuwe meters en evenmin op enkele persoonlijke brieven aan de consument hierover. Op 17 december 2015 heeft de warmteleverancier verzocht om contact op te nemen om de meters alsnog te laten vervangen. Daar heeft de consument aanvankelijk ook niet op gereageerd. Uiteindelijk zijn pas op 17 februari 2016 de nieuwe meters geplaatst.

Omdat vanaf 2012 geen meterstanden konden worden opgenomen, heeft [naam leverancier meters]  een schatting van het verbruik gemaakt. Het verbruik wordt geschat met behulp van het laatst bekende verbruik (2011) en gecorrigeerd met de graaddagen van het afrekenjaar.

Er is afgerekend conform de warmtewet. Het geschatte verbruik van de consument ligt boven het gemiddelde in dit complex.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft gedurende een lange tijd niet meegewerkt aan het vervangen van de meters.
De door de warmteleverancier gevolgde handelwijze, een schatting van het verbruik, is -in de situatie dat geen meterstanden beschikbaar zijn- gangbaar en er is geen alternatief voor. De consument heeft deze situatie zelf in het leven geroepen door (aanvankelijk) niet mee te werken aan het vervangen van de meter.

De door de warmteleverancier verstrekte cijfers zijn voor de commissie duidelijk.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag door de commissie uitbetaald aan de warmteleverancier.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Warmtelevering op 20 juni 2016.