Badkamertegels vertonen kleurverschil. Ervaren tegelzetter had de verschillen moeten zien en had direct moeten stoppen met verwerking.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 76376

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 juli en 3 augustus 2012 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van Wand tegels, wit gecallibreerd 30×60. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks voornoemde data.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na het voegen van de wand en het reinigen van de tegels bleek er kleurverschil in de door de ondernemer verkochte tegels. De ondernemer is daarvan direct in kennis gesteld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de klacht thuis bij de consument beoordeeld. Er is inderdaad sprake van een aanzienlijk kleurverschil. Dit is echter dusdanig dat de tegelzetter dit had moeten zien voordat hij de tegels ging aanbrengen. In diverse communicatie geeft de consument aan dat hij de klus doorgang heeft laten vinden omdat loodgieter, stukadoor en de leverancier van de douchecabine anders niet verder konden. Op 9 oktober 2012 en 26 maart 2013 is de consument uit coulance nieuwe tegels aangeboden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de consument bezocht. De ondernemer of diens vertegenwoordiger, was ondanks een persoonlijke uitnodiging van mij niet aanwezig. Ik heb de badkamertegels bekeken. En ontdekte dat er 1 tegel in de douchecel veel witter was dan de andere tegels. Deze tegel behoorde uit het bijgekochte pak tegels. Er waren meerdere tegels, die wat lichter waren, maar die vielen door hun kleinere maat en lichtinval minder op. Een vakman-tegelzetter moet dit meteen zijn opgevallen, en de werkzaamheden niet verder uit moeten voeren. De consument verklaarde desgevraagd dan ook, dat hij zelf opdracht gegeven heeft, de werkzaam-heden aan het tegelwerk en sanitair door te laten gaan om de zaak klaar te hebben. Daarna heeft hij de ondernemer aansprakelijk gesteld voor de schade. De tegelverpakkingen, die het belangrijkste bewijs zijn, met de fabricagenummers, heeft de consument weggedaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen van de deskundige.   Naar het oordeel van de commissie dient een – ervaren professionele – tegelzetter gelijk kennelijk door de consument is ingeschakeld kleurverschillen – als de onderhavige – te herkennen voor plaatsing en voegen. Dat dit niet is gebeurd is voor risico van de consument en derhalve had eerder gestopt dienen te worden met werkzaamheden, uit hoofde van het treffen van schadebeperkende maatregelen. Nu een en ander door is gegaan levert dit schade op die de consument, met uitzondering van de tegels zelve, dient te dragen.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan.   De commissie acht de klacht ongegrond.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod – kosteloze levering van 10 pakken wandtegels type WT WIT GECALIB 30×60 – indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan, een en ander binnen 4 weken na verzenddatum van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 9 juli 2013.