Badmeubel vertoont bobbels; aanbod van ondernemer om meubel te vervangen is redelijk.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74780

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 mei 2012 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een badmeubel. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks voornoemde datum.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na nog geen maand is er al vocht in de kast getrokken en is de kast gaan bobbelen, ondanks dat het een gespoten kast is.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het badmeubel staat 10 cm van het bad af waar dit minimaal 150 cm dient te zijn. Er komt dus water tegen de kast aan. Daarnaast is er sprake van lekkage aan de leiding bij de bodemplaat. Er is geen mankement aan het product.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het klimaat in de badkamer is goed, er is geen schimmelvorming aan het stucwerk. De bodemplaat van de badkamerkast is in het kastje wat zich onder de wastafel bevindt, verdikt. De oorzaak hiervan is lekkage vanuit het afvoerpijpje. De lijmverbinding van het afvoerpijpje is niet 100% dicht. et rechter zijpaneel van de hoge zijkast rechts, is verdikt: het paneel is opgezwollen door vocht. Dit zijpaneel bevindt zich aan de kant van het bad (hangt niet tegen het bad aan, maar is vrijhangend). De schade aan het zijpaneel staat los van de schade aan de bodemplaat van de wastafelkast, de twee kasten hangen los van elkaar (2 cm). De vochtschade aan het zijpaneel van de hoge kast is veroorzaakt door spatwater tijdens het douchen en baden. Het linker zijpaneel van de hoge zijkant links, aan de ‘droge’ zijde van de badkamer, vertoont in het geheel geen sporen van vochtschade. De bovenrand van de spiegel van de badkamerkast vertoont een zwart plekje en er hoogte van de derde voeg van rechts, is er een oppervlakkige kras zichtbaar. Het deurtje van de linker bovenkast vertoont een lakbeschadiging. Zie foto 3038.   Herstel De bodemplaat is niet onzichtbaar te repareren: kast vervangen. Afvoer loshalen en opnieuw lijmen. Het rechter zijpaneel van de hoge kast rechts, kan niet onzichtbaar worden gerepareerd: de kast (ombouw) vervangen en de aanwezige deur overzetten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen van de deskundige.   Weliswaar is niet komen vast te staan dat het badmeubel 150 cm vanaf het bad dient te worden geplaatst, anderzijds heeft de consument onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen door de kast naast een opening van de douchewand te plaatsen. Van belang bij dit alles is dat eveneens niet is komen vast te staan op welke wijze de kast is geadverteerd c.q. geoffreerd. Aldus valt het gelijk aan de zijde van de consument niet vast te stellen, hetgeen eveneens voor de ondernemer geldt. Al met al kan het aanbod van de ondernemer – kosteloze levering van een nieuw badkamer meubel d.d. 12 september 2012 – de toets van de redelijkheid doorstaan, zulks temeer waar dit ook de schade aan de bodem dekt, welke gelet op het deskundigenrapport voor risico van de consument is.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. De commissie acht de klacht ongegrond. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod – kosteloze levering van een badkamermeubel – indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan, een en ander binnen 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, 9 juli 2013.