Bedrijfspand

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2010
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK09-0119

De uitspraak:

Beoordeling

Het geschil betreft de bemiddeling bij de verkoop van een bedrijfspand.   De commissie is niet bevoegd te oordelen over geschillen betreffende bedrijfsmatig onroerend goed. Haar bevoegdheid is immers gebaseerd op de NVM Consumentenvoorwaarden en deze zijn hierop uiteraard niet van toepassing.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd van het geschil kennis te nemen.   Het door de [naam consument] betaalde klachtengeld ten bedrage van € 75,– wordt door de commissie aan hem terugbetaald minus € 25,– administratiekosten.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 9 december 2009.