Bij gebreke van een overeenkomst tussen partijen kunnen de algemene voorwaarden van de NVM waarin de bevoegdheid van deze commissie is geregeld, niet van toepassing zijn en is de commissie dus niet bevoegd.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK06-0010

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de consument aan de ondernemer verweten verzwijging van gebreken aan de door de consument gekochte woning. De consument verwijt de makelaar dat deze bepaalde bijzonderheden met betrekking tot gebreken aan het zwembad verzwegen heeft.   De consument heeft op 13 maart 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Beoordeling van het geschil   Ter zitting is met instemming van partijen beslist dat de commissie zich eerst uitsluitend zal buigen over de vraag of zij bevoegd is van de zaak kennis te nemen. De makelaar is immers opgetreden als opdrachtnemer van de verkopende partij in de transactie waarin de consument diens koper was.   Desgevraagd heeft de ondernemer ter zitting het standpunt ingenomen dat de commissie niet bevoegd is terwijl de consument meent dat de commissie wel bevoegd is.   Door beide partijen is bevestigd dat tussen de consument en de ondernemer geen contractuele relatie bestaat. Bij gebreke van een overeenkomst tussen partijen kunnen de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen (NVM), waarin de bevoegdheid van deze commissie is geregeld, niet van toepassing zijn en is de commissie dus niet bevoegd. De raadsman van de consument heeft weliswaar aangevoerd dat hij aannam dat de commissie haar eigen bevoegdheid ruim zou zien vanwege het feit dat de bevoegdheidsvraag niet eerder in de procedure aan de orde is geweest maar daar miskent hij dat de commissie haar eigen bevoegdheid dient te onderzoeken en daarover nog geen beslissing was genomen. Het enkele feit dat de schriftelijke instructie van de zaak voortgaat maakt nog niet dat de commissie bevoegd is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd van de zaak kennis te nemen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 9 november 2006.