Consument hoeft het openstaand bedrag niet in depot te storten nu hij niet eerder facturen heeft ontvangen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Depotbeslissing    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118707

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.
Aan de commissie is de vraag voorgelegd of de consument gehouden is enig bedrag in depot te
storten, alvorens tot behandeling van het geschil kan worden overgegaan. De commissie stelt voorop
dat consument zich op het standpunt stelt teveel aan de ondernemer te hebben betaald, zodat vanuit
dat oogpunt geen aanleiding bestaat storting van een depot van de consument te verlangen.
Bovendien volgt uit het reglement van de commissie dat depot kan worden verlangd van een
openstaande factuurbedrag. Nu de ondernemer heeft erkend dat de consument niet eerder facturen
heeft ontvangen voor volgens hem wel gevolgde maar niet betaalde sessies, is geen sprake van een
openstaand bedrag, zodat geen aanleiding bestaat van de consument een depotstorting te verlangen.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het geschil wordt verder in behandeling genomen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter,
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss en J.G. Boelens MSm, leden, op 19 oktober 2018.