De ondernemer heeft de inspanningen geleverd die redelijkerwijs verlangd mochten worden zoals het plaatsen van de woning op internet, het in overleg adverteren en het drukken van een flyer.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0075

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de inzet van de ondernemer bij de uitvoering van de bemiddelingsopdracht tot verkoop van de woning van de consument.

De consument heeft een bedrag van € 595,– niet betaald en bij de commissie in depot gestort
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer toonde zeer weinig initiatief.
Alle contacten over hoe de zaak er voor stond hebben op mijn initiatief plaatsgevonden. Ook de initiatieven tot adverteren kwamen van mij.
De gemaakte flyer was erg mager.
Buiten het plaatsen op de site heeft geen bijzondere inzet plaatsgevonden ofschoon hier sprake is van een bijzonder huis.
De factuur is niet gespecificeerd en onjuist.
Oplossing van het geschil zou zijn: de post ‘diverse kosten’ à € 100,– te schrappen, de door mijzelf gemaakte kosten voor een advertentie in de krant à € 202,30 op de totale factuur in mindering te brengen wegens bijzonder slechte service makelaardij, de andere opgevoerde posten te laten onderzoeken op waarheid. 

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De boerderij van de consument betreft door zijn aard en ligging een bijzonder object. De woning is op de site gezet, er zijn advertenties in overleg geplaatst en er zijn een paar bezichtigingen geweest. Een van de kijkers bleek zeer serieus geïnteresseerd maar haakte uiteindelijk tegen de verwachting in nog af. Dat was een teleurstelling die naar mijn mening de consument tot het opzeggen van de overeenkomst heeft gebracht en uiteindelijk tot de klacht heeft geleid.
Wij hebben in het schriftelijk verweer aangevoerd dat de consument niet wilde meedoen aan de zogenaamde open huis methode vanwege persoonlijke omstandigheden. Dat was ons bekend.
Ik meen dat wij niet tekort zijn geschoten.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie stelt vast dat geen sprake is van een tekortkoming in de kwaliteit van de dienstverlening. Vast staat dat de makelaar de inspanningen heeft geleverd die redelijkerwijs verlangd mochten worden zoals het plaatsen van de woning op internet, het in overleg adverteren en het drukken van een flyer. Dat de verwachting is gewekt van meerdere inspanningen is niet gesteld of gebleken.
De commissie overweegt dat het de ondernemer niet verweten kan worden dat hij in zijn verweer heeft opgenomen dat de consument niet wenste dat via de open huis methode het pand onder de aandacht zou worden gebracht. Aan de ondernemer wordt immers verweten zich onvoldoende ingespannen te hebben en dan is begrijpelijk dat deze hierop heeft willen wijzen. Dat hier naar objectieve maatstaven genomen, een onnodig kwetsende uitlating is gedaan kan de commissie, met respect voor de persoonlijke gevoelens van de consument, niet vaststellen.
Al het voorgaande neemt niet weg dat de consument de vrijheid had overeenkomstig de regeling die de overeenkomst daartoe kent, tussentijds te beëindigen zoals hij heeft gedaan.
Echter in dat geval voorziet de overeenkomst in een aanspraak van de ondernemer op een bedrag van € 500,– te vermeerderen met BTW, derhalve € 595,– welk bedrag, juist vanwege het kennelijke doel de kosten en loon voor die situatie te fixeren, geen specificatie behoeft. Het bedrag is ook niet onredelijk. De ondernemer heeft daar dus aanspraak op.
De klacht is ongegrond.
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het depotbedrag van € 595,– dient te worden overgemaakt aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 7 november 2007.