Door consument ingeschakelde tegelzetter had moeten controleren of douchecabine, die geleverd is volgens offerte, goed paste voordat deze geplaatst werd.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106154

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 juli 2016 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een douche cabine met swingdeur en een vaste wand tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.573,35.
De levering vond plaats op of omstreeks 3 augustus 2016.
Vervolgens ontstonden problemen met betrekking tot de maatvoering.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ter gelegenheid van de verbouwing van een badkamer, heeft de consument door een tegelzetter de badkamer laten betegelen. Vervolgens bleek de geleverde douche cabine niet te passen. Volgens de consument vermeldt de door haar geaccepteerde offerte een maatvoering van 90×90 en ging zij er van uit dat dit een binnenmaat betrof; zo zou zij dit ook met de verkoper in de showroom van de ondernemer hebben besproken.
De consument vermeldt aan de ondernemer te hebben kenbaar gemaakt ten tijde van de (voorgenomen) aankoop, dat de douche cabine geplaatst zou worden op een tegelvloer maar dat uit de mee geleverde montagevoorschriften blijkt dat een cabine is geleverd bestemd om op een douchebak te worden geplaatst. De geleverde cabine past niet op of in de door de tegelzetter aangebrachte tegels. De ondernemer heeft kosteloos enkele nastelprofielen geleverd, maar deze bleken het maatverschil niet te kunnen overbruggen, aldus de consument.
De consument vordert kosteloze vervanging van de geleverde douchecabine en anders ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In de door de consument geaccepteerde offerte staat duidelijk vermeld dat bij  het plaatsen op een tegelvloer, afwijkende montagematen gelden en de consument de juiste maten dient te vragen. Volgens de ondernemer, die erkent dat de geleverde cabine niet past, had de door de consument ingeschakelde tegelzetter eerst  de montage voorschriften en de maatvoering van de geleverde cabine moeten en kunnen lezen respectievelijk  controleren alvorens hij ging tegelen. De ondernemer ontkent dat in de showroom is gesproken over een binnenmaat en merkt nog op dat een dergelijke cabine ook niet in de showroom staat. Hij heeft inmiddels een passende cabine geleverd. Het geschil zou alleen nog gaan over de vraag wie de schade dient te dragen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Uit de stukken blijkt, dat de ondernemer bereid was een vervangende passende douchecabine te leveren met 65% korting onder voorwaarde dat de eerder geleverde cabine wordt geretourneerd. Daarbij heeft de ondernemer aangeboden alle andere kosten (bezorgkosten en leveren stelprofielen) voor eigen rekening te houden. De vervangende douchecabine is inmiddels geleverd en, zoals ook de consument ter zitting heeft beaamd, is het alleen nog de vraag of de factuur van € 647,85 door de consument moet worden betaald.
Niet ter discussie staat dat de ondernemer heeft geleverd volgens de door de consument  aanvaarde offerte, waarop als maatvoering staat vermeld 90×90 maar waarop tevens staat vermeld dat bij plaatsing op de vloer, zoals geschied, afwijkende montagematen gelden en hiernaar dient te worden gevraagd. De commissie acht niet uitgesloten dat de consument heeft gemeend dat 90×90 zou passen.  De tegelzetter echter, een professional zoals door de consument ter zitting verklaard, had , alvorens te gaan tegelen de douchecabine moeten uitpakken en de maatvoering en montage voorschriften moeten controleren, hetgeen hij kennelijk heeft nagelaten. Deze fout van de door de consument ingeschakelde hulppersoon, is voor rekening en risico van de consument.

De klacht is ongegrond.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 6 december 2016.