Door onbalansregeling kan wasmachine dekbed niet aan. Is geen gebrek maar eigenschap moderne wasmachine.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE05-0165

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit de aanschaf van [een wasautomaat]op 23 april 2004 door de consument bij de ondernemer voor de prijs van € 496,05 inclusief BTW en exclusief bijkomende kosten.   De consument heeft op 25 augustus 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De machine geeft onbegrijpelijke meldingen op het display, schakelt niet goed en is niet goed aan en uit te zetten. Wij hebben dit probleem bij het wassen van dekbedden, maar ook kussens en windjacks. De kinderen hebben [een ander merk] wasmachine. Noodgedwongen wassen we nu daar de dekbedden. Dat geeft nooit een probleem.   De consument verlangt vervanging van de machine door een andere, eventueel met bijbetaling, doch zonder bijzondere extra kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De machine voldoet volledig aan de gebruiksspecificaties. De problemen van consument houden verband met de onbalansregeling van de automaat. Deze staat in de gebruikershandleiding beschreven. De consument moet de aanwijzingen die daarin vermeld staan opvolgen. Omruilen van het apparaat is dus niet aan de orde.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De consument heeft geen problemen met de gebruikelijke was, maar alleen met het wassen van een dekbed. Algemeen bekend is dat de huidige generatie wasautomaten een beveiliging heeft tegen ‘onbalans’. Dit is gedaan vanwege het hoge toerental. Vroeger draaiden de machines 1000 of 1200 toeren, later werd het 1400, nu 1600 of meer. Als men bij dit hoge toerental geen onbalansregeling toepast kan de machine in geval van onbalans ‘een gevaarlijk projectiel’ worden, de onbalans reduceert het toerental bij onbalans.   Bij het wassen van een dekbed is de machine snel in onbalans, immers een dekbed kan niet goed gelijk verdeeld worden vanwege de afmetingen. Wel is het zo dat kwalitatief betere dus duurdere machines minder snel in onbalans raken, maar garantie dat deze machines altijd probleemloos alle soorten dekbedden kunnen wassen en centrifugeren kan niet gegeven worden.   Vaktechnisch oordeel omtrent de omvang van de geconstateerde gebreken: de machine vertoont geen afwijking.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie sluit zich aan bij het verslag van de deskundige. Hetgeen de consument heeft aangevoerd is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat en op welk punt de wasautomaat een gebrek heeft dat consument daarvan niet hoefde te verwachten. Ook de door consument beoogde vervanging door [een ander merk wasautomaat] zal, hoewel een zwaardere machine in dat opzicht minder risico biedt, geen garantie betekenen dat bij het wassen van genoemde artikelen geen conflict ontstaan met de onbalansregeling.   De klacht is dan ook ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 10 januari 2006.