Espressoapparaat: tussenadvies deskundigenonderzoek

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Glas, Porselein en Aardewerk    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GPA04-0011TA

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit de aankoop door consument bij ondernemer d.d. 27 juli 2002 van een [Espressoapparaat] voor de prijs van €  905,–.   De consument heeft in augustus 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Sinds de aanschaf is het apparaat zo ongeveer ieder half jaar een keer defect geweest, waaronder in februari en september 2004. Ik houd het er daarom op dat dit apparaat gewoon niet goed is en ik wil een nieuw exemplaar. Het apparaat staat nu bij de technische dienst in Zoetermeer. Eerdere defecten kunnen niet komen door een te fijne filtermaling. Wij gebruiken koffiebonen die door het apparaat zelf worden gemalen. Er is een schakelaar van grove naar fijne maling. We hebben die wel eens uitgeprobeerd. Het maakte niet veel uit. Wij hebben er geen probleem mee als de ondernemer ons een ander apparaat beschikbaar stelt. Dit apparaat gaat 6 tot 8 jaar mee. Wij zijn bereid om 2 jaar afschrijving, dus 25%, te betalen. Overigens hebben wij begrepen dat reparatie elders maar € 90,– zou behoeven te kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Eerdere defecten hadden te maken met gebruik van een te fijne koffiemaling, waardoor de filtergaatjes verstopt raakten. Ik heb consument geadviseerd een grovere maling te gebruiken. Ik weet niet waar de reparatie in februari 2004 voor geweest is. De reparatie in september 2004 betrof een servicebeurt, die gezien het aantal handelingen dat met het toestel verricht was, gewoon nodig was. Verder was de boiler stuk, wat mogelijk als oorzaak heeft een te late filterwisseling. Tijdens gebruik is namelijk een overschrijding van filterwisseling geconstateerd. Kosten van de laatste reparatie ongeveer € 120,–. Consument wil die niet betalen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie vindt het nodig dat het espressoapparaat door een deskundige wordt bekeken, die in elk geval over de volgende vragen moet adviseren. Is hier sprake van een normale servicebeurt of van een defect dat zich bij een apparaat van deze leeftijd nog niet had behoren voor te doen? Is er schade aan het verwarmingselement en moet dit inderdaad worden vervangen? Waardoor is die schade ontstaan? Kan het niet tijdig vervangen van het filter daarvan een oorzaak zijn? Is het filter niet tijdig vervangen? Wat zijn de herstelkosten?   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie bepaalt dat een (nader) onderzoek zal worden ingesteld door een door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te benoemen deskundige, waarbij in het bijzonder de hiervoor geformuleerde vraagstelling aan de orde zal worden gesteld. De deskundige zal schriftelijk rapport aan de commissie uitbrengen. Het rapport zal in afschrift aan partijen worden gezonden. Partijen worden in de gelegenheid gesteld daarop binnen twee weken schriftelijk hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken. Tenzij (één der) partijen uitdrukkelijk te kennen geven (geeft) een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen, zal de commissie vervolgens op basis van de stukken bindend adviseren. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.   Aldus beslist door de Algemene Geschillencommissie voor Consumentenzaken, op 15 maart 2005.