Geen contractuele relatie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2010
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK09-0190

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht is ingediend tegen “(…)”; “(…)” staat kennelijk voor “(…)”. “(…)” is, zo begrijpt de commissie, belast met het beheer in opdracht van een VvE van een appartementengebouw waarin de consument woont. De klacht heeft betrekking om de registratie van afgenomen warmte.   “(…)” heeft geschreven dat “(…)” geen rechtspersoon is, doch de handelsnaam van “(…)”, en dat daarnaast nog bestaat een rechtspersoon “(…)”, welke echter met deze kwestie niets van doen zou hebben. Daar de onderhavige kwestie geen makelaarsactiviteiten betreft zou de commissie niet bevoegd zijn.   De commissie gaat op die kwestie niet in, aangezien de commissie om een andere reden niet bevoegd is. De commissie ontleent haar bevoegdheid immers uitsluitend aan een eventuele contractuele relatie tussen een consument en een ondernemer, waarbij de NVM-voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, in welke voorwaarden de commissie als bevoegde instantie is aangewezen. Van zodanige contractuele relatie blijkt niet, en evenmin van de gelding van die voorwaarden.   Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.