Gelet op de ervaring van de makelaar met een vergelijkbare woning ter plaatse kan niet worden vastgesteld dat onjuist geadviseerd zou zijn terzake van de vraagprijs. Intrekkingskosten verschuldigd.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Makelaardij    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0117

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte intrekkingskosten.

Door de consument is een bedrag van € 1.099,– onder de commissie in depot gestort.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De makelaar heeft bij het aanvaarden van de bemiddelingsopdracht in augustus 2006 de vraagprijs verkeerd gesteld op € 219.000,–. In de samenwerking met onze huidige nieuwe makelaar is de vraagprijs in januari 2007 gesteld op € 179.000,–.
Het vertrek van onze behandelend makelaar in december 2006 is ons niet meegedeeld. Pas na een maand werden wij voorgesteld aan de opvolger die de prijs stelde op € 199.000,–.
Na enkele weken bleek de prijs in de etalage nog niet aangepast. Vervolgens kregen we een brochure waarin ook de oude prijs stond.
Een geïnteresseerde in de woning heeft ons laten weten dat hij de financiering niet rond kreeg. De ondernemer had ons dat moeten berichten.
Wij hebben besloten de opdracht bij brief van 2 augustus 2007 in te trekken en hebben gevraagd geen intrekkingskosten te rekenen vanwege de bijzondere situatie. Dat is in overweging genomen maar uiteindelijk was de ondernemer niet bereid omdat we genoeg kijkers hadden gehad. Hoeveel wist men echter zelf niet te zeggen. Wij hebben met deze ondernemer in een jaar tijd slechts drie kijkers gehad terwijl we met de huidige makelaar na drie weken al vijf kijkers hadden.
Wij willen herziening van de € 900,– intrekkingskosten uit de overeenkomst.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Ingevolge de schriftelijke bemiddelingsovereenkomst is de consument € 900,– intrekkingskosten vermeerderd met BTW en advertentiekosten verschuldigd bij intrekking. Er is geen reden daarvan af te zien. Wij zijn niet tekort geschoten en hebben al het mogelijke gedaan om tot verkoop van de woning te komen. Ook wij betreuren de geringe belangstelling voor het huis. Wij hebben wel opvolging gegeven aan potentiële kandidaten die zij hebben aangedragen maar deze mensen bleken moeilijk bereikbaar.
De naastgelegen woning, ook een hoekwoning, hebben wij in maart 2006 in verkoop genomen tegen een vraagprijs van € 219.000,– en die is verkocht in augustus 2006 voor € 200.000,–. Het is naar onze mening de tijdsdruk die de consument heeft doen besluiten de vraagprijs een aantal malen te verlagen. Na intrekking van de opdracht is de woning in oktober verkocht via een andere makelaar voor € 179.000,–.
 
Beoordeling van het geschil

Gelet op de ervaring van de makelaar met een vergelijkbare woning ter plaatse kan niet worden vastgesteld dat onjuist geadviseerd zou zijn terzake van de vraagprijs. Het verwijt dat de opvolger van de behandelend makelaar pas na een maand werd voorgesteld is begrijpelijk maar kan niet leiden tot een gegronde klacht die ontbinding zonder verschuldigdheid van de intrekkingskosten rechtvaardigt. Hetzelfde geldt voor het feit dat gedurende enkele weken in de raampresentatie de oude, hogere, vraagprijs is gehandhaafd.
Voor de commissie is hier sprake van een teleurstellend verloop van het verkooptraject dat kennelijk, onder invloed van de werking van het marktmechanisme, na min of meer drastische aanpassing van de vraagprijs, is doorbroken. Niet valt evenwel in te zien waarom de ondernemer geen aanspraak zou hebben op de bedongen vergoeding bij intrekking die conform overeenkomst in rekening is gebracht.
De klacht is daarom ongegrond.
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Het in depot gestorte bedrag van € 1.099,– dient aan de ondernemer worden overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 11 januari 2008.