Gevaarlijke situatie ontstaan bij aansluiting wasmachine

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 145427/150626

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft volgens de consument een gevaarlijke situatie veroorzaakt door het snoer van een wasmachine door te knippen en de stekker in het stopcontact te laten zitten met de elektriciteit aangesloten. De ondernemer heeft in reactie een tegoedbon aangeboden, welk aanbod de consument heeft afgeslagen. Consument klaagt tevens over de afwikkeling van haar klacht. De ondernemer voert aan dat er is geprobeerd om tot overeenstemming te komen met de consument maar dat dit niet is gelukt. De ondernemer vindt dit een vervelende situatie en wil graag tot een oplossing komen. De commissie stelt vast dat de situatie is verlopen zoals de consument deze heeft geschetst. De consument had deze onvakkundige bezorging niet mogen verwachten. Van schade is niet gebleken, dus er wordt geen vergoeding toegekend. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de bezorging en aansluitservice na aankoop van een was droog combinatie.

Standpunt van de consument
De bezorgers van de ondernemer hebben op 8 oktober 2021 een was droog combinatie thuisbezorgd en de ouden apparaten, waaronder een droger, afvoeren. Vanwege een eerdere kortsluiting bleek de stekker van de droger niet uit het stopcontact te kunnen worden verwijderd. Een van de bezorgers heeft toen met een mes het snoer van de droger doorgesneden om de droger te kunnen afvoeren. Daarna kon de consument volgens de bezorgers de elektriciteit er weer op doen. De stekker en een deel van het snoer is dus in het weer op elektriciteit aangesloten stopcontact blijven zitten. In dit stopcontact kon de nieuwe was droog combinatie volgens de bezorgers niet worden aangesloten en is op een ander stopcontact aangesloten waarna het trommelreinigingsprogramma door hen is aangezet voordat zij vertrokken.

De door mij ingeschakelde elektricien schrok van de in zijn ogen levensgevaarlijke situatie. Immers ik als gebruiker of mijn rondlopende peuter hadden geëlektrocuteerd kunnen worden. Daarnaast was het nieuwe apparaat aangesloten op de groep van de cv ketel.

Toen ik bij de winkel van de ondernemer mijn verhaal had gedaan toonde men begrip en bood mij een tegoedbon aan die ik niet heb aangenomen. Men verwees mij naar de centrale customer care afdeling waarvan ik de meest tenenkrommende en onprofessionele berichten heb ontvangen. Ik was niet uit op geld maar wenste een inhoudelijke reactie die uitbleef. In plaats daarvan kreeg ik nietszeggende mails. De laatste aangeboden vergoeding van € 50 heb ik dan ook geweigerd.

Ik wil gewoon erkenning door de ondernemer over de door de bezorgers begane blunders, excuses, respect alsmede begrip.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer vindt het een vervelende kwestie en heeft er begrip voor dat een en ander niet wenselijk is en erkent de daardoor ontstane gevaarlijke situatie. Naar aanleiding van de berichten van de consument heeft de ondernemer de bezorgers om een reactie gevraagd. Zij hebben een andere visie. Met de consument zou zijn besproken het snoer door te knippen, het nieuwe apparaat op een ander stopcontact te plaatsen en een elektricien naar het beschadigde stopcontact te laten kijken. Het spreekt volgens hen voor zich een dergelijk stopcontact niet te gebruiken voordat de elektricien is langs geweest.

De ondernemer heeft de consument verzocht een offerte te sturen voor herstel van het stopcontact en is naar mailadres van de consument verzonden. Er zijn verschillende pogingen gedaan om tot een overeenkomst te komen maar de consument is met niets tevreden. Haar mails werden ook steeds grimmiger van toon en zij beweerde geen berichten van ons te hebben ontvangen.

Volgens de ondernemer heeft de consument tot op heden niet aangegeven wat zij nu wenst.

Uiteraard vindt de ondernemer dit een vervelende situatie en heeft ondanks de andere uiteenzetting van de bezorgers geprobeerd de zaak te schikken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Als niet dan wel onvoldoende weersproken staat vast dat een bezorger van de ondernemer met een mes het snoer van de oude droger van de consument heeft doorgesneden, de bezorgers de stekker met een deel van het open snoer in het stopcontact hebben laten zitten, de consument de stroom daar weer op hebben laten zetten, het nieuwe apparaat hebben aangesloten op de groep van de cv ketel en het trommel reiniging programma hebben aangezet voor zij vertrokken.

Een dergelijke onvakkundige bezorging en aansluiting service had de consument niet mogen verwachten. Dat er aldus een levensgevaarlijke situatie is ontstaan behoeft geen betoog. Of een en ander met consument is besproken kan daar niet aan afdoen. De ondernemer had evenals het personeel in de winkel excuses moeten aanbieden en niet achter de bezorgers moeten blijven staan maar met excuses naar de consument toe moeten aangeven dat hier apert onjuist en niet vakkundig is gehandeld.

Het is naar het oordeel van de commissie evident dat de consument een dergelijke reactie van de ondernemer verwachte.

De klacht zal dan ook gegrond worden verklaard.

Ter zitting heeft de consument nog een schadevergoeding gevraagd maar deze niet onderbouwd. Ook overigens is van schade niet gebleken. Die vordering zal de commissie dan ook afwijzen.

Voorts zal worden bepaald dat de ondernemer het klachtengeld aan de consument zal moeten betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht gegrond.

Bepaalt voorts dat de ondernemer aan de consument een bedrag van € 52,50 moet betalen ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer R.A. Timmer, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 25 maart 2022.