gezien de schade gaat ontbinding overeenkomst te ver. ondernemer dient schade te herstellen

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118050

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een omstreeks maart 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een koelkast tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.117,99.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De eerste keer dat de koelkast geleverd werd, was deze beschadigd en is deze terug genomen. Toen de koelkast voor de tweede keer werd geleverd, waren de bezorgers niet bereid aanwezig te zijn bij het uitpakken. Toen ik dit deed bleek dat op de deur van de koelkast een kras zat. De contacten met de ondernemer verliepen niet soepel in verband met de problemen die bezorgers hadden met de aflevering van de koelkast op de tweede verdieping waar ik woon. De bezorgers wilden eerst de koelkast niet naar boven brengen en oordeelden dat de koelkast niet beschadigd zou zijn, omdat de verpakking niet beschadigd was. Ik vind dat ik recht heb op ontbinding van de overeenkomst opdat ik de koelkast bij een ander kan kopen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Na bezorging en het uitpakken van de tweede koelkast bleek dat er schade was aan de koelkast. De consument heeft hierover contact met ons opgenomen. Wij hebben aangeboden om de schade aan de koelkast te herstellen door middel van vervanging van de deur van de koelkast. Voor ons staat niet vast dat de schade door ons is veroorzaakt. Volgens de wet zijn wij verplicht tot herstel van de ontstane schade. De schade aan de deur is een te geringe afwijking om vervanging van de koelkast te rechtvaardigen. De kosten voor vervanging van de koelkast staan niet in verhouding tot de kosten van herstel van de koelkast. Ook is een koelkast met een vernieuwde deur niet van een nieuwe koelkast te onderscheiden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Ondanks de problemen die de consument heeft ondervonden bij de bezorging van de koelkast, is ook de commissie van mening dat ontbinding van de overeenkomst een te verstrekkende maatregel zou zijn. Naar het oordeel van de commissie mocht de ondernemer volstaan met vervanging van de deur van de koelkast.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond.
De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. C.A. Bontje en drs. H.H.F.M. van den Oever, leden, op 26 september 2018.