Het taxatierapport bevat de onderbouwing die verwacht mag worden. Consument stelt slechts zijn lekenoordeel tegenover het professionele oordeel van de makelaar.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Taxatierapport    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK06-0065

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De consument klaagt over wanprestatie bij uitvoering van de opdracht tot taxatie van de woning.
De consument heeft een bedrag van € 740,78,– niet betaald en in depot gestort onder de commissie.
                 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het taxatierapport dat door de ondernemer in opdracht van de consument is gemaakt is erg summier en referenties ontbreken daarin.
Er wordt niet ingegaan op mijn opmerkingen naar aanleiding van de referenties die ik zelf gezocht heb.
De consument maakt aanspraak op een goed gemotiveerd en gedocumenteerd taxatierapport waarin op al zijn opmerkingen en motivaties wordt ingegaan.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer wijst erop dat hij conform het normblad nadere toelichting heeft gegeven en wenst betaling van zijn nota en vergoeding van rente en kosten.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie stelt vast dat de ondernemer op de bemerkingen van de consument, bij brief van
5 oktober 2006 heeft gereageerd waarbij negen representatieve toetsingsobjecten zijn opgegeven.
Voor het overige stelt de commissie vast dat het rapport de onderbouwing bevat die verwacht mag worden en dat de consument, kennelijk teleurgesteld in de vastgestelde waarde, slechts zijn lekenoordeel stelt tegenover het professionele oordeel van de makelaar.
De klacht is daarmee onvoldoende onderbouwd en ongegrond.
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond en bepaalt dat het in depot gestorte bedrag van € 740,78 zal worden overgemaakt aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 6 juni 2007.