Indien een terugkerende klacht dezelfde oorzaak heeft, kan de ondernemer ingevolge de Uneto-voorwaarden alleen die onderdelen in rekening brengen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE01-0143

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil spitst zich blijkens het tussenadvies van 26 november 2001 toe op de vraag of de consument het depotbedrag van ƒ 1.985,65 verschuldigd is aan de ondernemer, waarbij partijen slechts twisten over de vraag of het destijds aan de moeder van de consument geleverde toestel daadwerkelijk ontplofte (standpunt van de consument) of dat het toestel schade heeft opgelopen door een externe oorzaak (standpunt van de ondernemer). Bij het tussenadvies is die vraag voorgelegd aan [de deskundige].   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb een bezoek gebracht aan de ondernemer en het toestel onderzocht. Opmerkelijk is de toestand waarin ik het toestel aantrof, de gehele voorzijde van de beeldbuis was afgebroken, er resteerden enkel nog de flanken en de hals. De hals van de beeldbuis is enkele millimeters dik, en is hiermee de zwakste schakel; als een beeldbuis sneuvelt, dan sneuvelt hij daar; de hals breekt af en de buis loopt vol met lucht. Daarom kan een beeldbuis niet exploderen, want er staat geen druk op, de buis is vacuüm. Aan de vorm van de breukvlakken aan de voorzijde van de beeldbuis, waar het glas een dikte heeft van 2 centimeter, is te zien dat de kracht waardoor de beeldbuis sneuvelde van buitenaf moet zijn gekomen, lees: gevallen.   Standpunt van de consument   In haar brief van 29 april 2002 aan de commissie en ter zitting heeft de consument – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij zijn niet deskundig, maar een televisie schijnt wel te kunnen exploderen. Dat de televisie is gevallen, kunnen wij niet ontkennen. Volgens mijn moeder hoorde zij een harde knal toen de tv implodeerde, zag vuur uit het stopcontact en door de schok viel de tv van de tafel op de grond. Verder vragen kan helaas niet meer, want ze is inmiddels overleden, maar haar kennende zie ik totaal geen reden aan haar verhaal te twijfelen.   Standpunt van de ondernemer   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij betwist het standpunt van de consument en sluit zich aan bij de visie van de deskundige op de oorzaak van het stukgaan van de televisie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt na zorgvuldige bestudering van het rapport het oordeel van de deskundige over. Er is voor de commissie namelijk geen reden aan de juistheid daarvan te twijfelen, te meer daar ook geen van partijen de inhoud van het rapport gemotiveerd heeft bestreden. Weliswaar heeft de consument aangevoerd, dat een beeldbuis wel schijnt te kunnen exploderen, maar heeft deze stelling in het geheel niet onderbouwd.   Een en ander brengt mee, dat de beeldbuis van de televisie in geschil stuk is gegaan door een oorzaak van buitenaf, namelijk dat de televisie gevallen is. Er is dan ook naar het oordeel van de commissie geen sprake van een fabricagefout. Het stuk gaan van de televisie komt geheel voor rekening van de consument. Deze dient dan ook de nota betreffende het nieuwe toestel en de onderzoekskosten te betalen, in totaal een bedrag van ƒ 1.985,65.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande dient het depotbedrag betaald te worden aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro , op 14 juni 2002.