Klachten van consument zijn inherent aan de gekochte vloerbedekking

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Non conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 120665/135312

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft bij de ondernemer een vloerbedekking gekocht en deze laten leggen door het hele huis. Het tapijt heeft na 6 maanden slijtage plekken, pollen die plat en kapot zijn en naden die niet aansluiten. Er is een expert van de ondernemer langs geweest die beaamde dat de vloerbedekking niet goed was. De consument verlangt vervanging van het tapijt of de volledige koopsom terug. De ondernemer geeft eveneens aan dat er een afspraak is ingepland met een onafhankelijke expert om de genoemde klachten te beoordelen. Hieruit is de conclusie gekomen dat de door de consument gemelde klachten inherent zijn aan het product en deze dat eigenschappen bij elke leverantie zal voorkomen. De commissie stelt dat uit het deskundigenrapport blijkt dat er van een gebrek dan wel van een eigenschap welke de consument niet behoefde te verwachten geen sprake is. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft vloerbedekking.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Wij hebben in juli 2019 een overeenkomst gesloten met de ondernemer. Vloerbedekking gekocht en laten
leggen door het hele huis: de woonkamer, gang, trap, drie slaapkamers, en overloop. Dit kostte € 2.025,64.
Het tapijt is gelegd in april 2020. Vanaf oktober 2020 traden er klachten op. Deze hebben wij; persoonlijk,
telefonisch of schriftelijk ingediend. Het tapijt heeft na 6 maanden slijtage plekken, de pollen die plat en
kapot zijn, naden die niet aansluiten.

Er is een expert van de ondernemer langs geweest op 30 juni 2021 die beaamde dat het vloerbedekking
niet goed was.

Wij verlangen vervanging van het tapijt, en anders volledige koopsom terug, zodat we zelf het tapijt kunnen
vervangen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Er is een afspraak voor u ingepland met een onafhankelijke expert om de genoemde klachten te
beoordelen. Deze afspraak is op 16 maart 2022 uitgevoerd en hieruit is de conclusie gekomen dat de door
u gemelde klachten waarbij de productgebonden eigenschappen als klacht wordt ervaren waar deze
inherent zijn het aangekochte product en deze eigenschappen bij elke leverantie zal voorkomen waar dit
product belopen wordt.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft kennis genomen van de klachten van de consument en heeft deze begrepen. Het
tapijt wat de consument gekozen heeft is een vrij hoge (23 mm) overgetwijnde multicolor Frisé. Dat een
vloerbedekking wat getuft is en zich zo gedraagt dat de deskundige dit als normaal kan bestempelen en het
hangt van het onderhoud af in welke mate de pool weer rechtop gezet wordt. Dat naden soms zichtbaar zijn
kan voorkomen. Deze hoeven niet te wijken of los te zitten. Dit laatste heeft de deskundige nergens kunnen
waarnemen. Dat naden soms zichtbaar zijn is als normaal te bestempelen. Het mag niet zijn dat er ruimte
zit tussen de banen tapijt of dat het los zit. We zijn alle vertrekken rond geweest en ook de trap bekeken.
Geen losse naden gezien of te veel wijkende naden waargenomen. De trap vertoont ook het platlopen van
het tapijt. Dit is bij gebruik helaas niet te voorkomen en hoort bij dit soort vloerbedekking.

De pool van dit tapijt is gemaakt van Polypropyleen met een hoogte van 23 mm. Polypropyleen is een
garen wat geen herinneringsmodus heeft dat het automatisch terugveert in originele staat zoals vele
natuurlijke garens wel hebben. Verder is de hoogte en zetdichtheid van dien aard dat de pool de ruimte
heeft om te gaan liggen bij belasting. Dit zien we dan ook gebeuren en zal bij elk stuk van dit materiaal zo
zijn als het belast wordt.

Dat de vloer aan slijtage onderhevig is kunnen we bij gebruik ook als normaal bestempelen echter de
deskundige heeft nergens tapijt gezien wat als versleten kan worden bestempeld.
Verder heeft de deskundige de plek voor de TV zitplaats extra goed bekeken want dat is normaal de
grootste slijtageplek van de vloerbedekking in huis. Het is zeker zichtbaar dat deze veel gebruikt wordt
maar dat is inherent aan gebruik en het gelegde tapijt. Bij nader onderzoek heeft de deskundige geen
productiefout aan de vloerbedekking kunnen ontdekken.

Wat we zien en de consument als klacht ervaart is een product gebonden eigenschap en zal bij elke
leverantie waar dit tapijt belopen wordt voorkomen. Het gebruikte ondertapijt zal hier een kleine invloed op
hebben. De ondervloer is wel zeer belangrijk voor isolatie en slijtage. Niet het voorkomen dat de pool gaat
platliggen. Mocht er toch naad los gaan zitten is dat door de leverancier eenvoudig te verhelpen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In verband met de ontvankelijkheid is van belang wanneer de overeenkomst welke onderwerp is van het
geschil is gesloten. Naar het zich aanvankelijk liet aanzien was dat in 2020, en dan zou de commissie niet
meer bevoegd zijn geweest. De consument heeft echter, aan de hand van stukken, betoogd dat de
overeenkomst in 2019 is afgesloten doch eerst later is uitgevoerd in verband met een verbouwing.
Hij noemt in dat verband een overeenkomst van 5 juli 2019.

Bij de stukken bevinden zich onder meer de volgende stukken:
– Een bestelbon gedateerd 5 juli 2019, vermeldend een stoffeeropdracht 486973005, verwijzend
naar referentienummers 486966005 tot en met 486972005, sluitend op een totaalbedrag van
€ 1.997,30.
Onderaan die bon wordt vermeld dat de vloer gelegd zal worden op vrijdag 18 oktober 2019.
– Een bestelbon gedateerd 14 april 2020, vermeldend een ordernummer 500169005 verwijzend naar
referentienummers 500161005 tot en met 500167005, sluitend op een bedrag van € 2.025,64.
Onderaan de bon wordt vermeld dat de vloer gelegd zal worden op maandag 2 maart 2020. Die
datum viel inderdaad op een maandag. Deze datum lag vóór de datum van de bestelbon.
– Een journaaloverzicht, afgedrukt op 11 oktober 2021 om 16:37:19, dat verwijst naar een
ordernummer 486966005, betreffende in totaal 37 stuks met een totaalbedrag van € 1.974,81,
waarop wegens retour/omruilen € 1.000,– in mindering wordt gebracht en waarbij € 22,50 aan
kosten wordt opgeteld, rest € 997,31 welk bedrag op 5 juli 2019 met PIN betaald zou zijn.

De consument geeft de volgende toelichting (waarbij de naam van de ondernemer is vervangen door
QQQ):
De toelichting op de mail wie ik vandaag van jullie heb ontvangen met betrekking tot 2 berichten
van 5 juli 2019 en 14 april 2020.

Journaal overzicht is om aan te tonen dat de aankoop in 2019 was,
Bestel bon eerste planning was de vloerbedekking te laten leggen op 18-10-2019 ivm verbouwing
in huis gekozen om het te laten leggen op 02-03-2020.

De datums boven de brief komen doordat we de originele aankoop bon in eerste instantie niet terug
konden vinden, en de kopieën hebben we bij QQQ kunnen halen, hun hebben ze uitgeprint op 14
april.

Daardoor misschien de verwarring met de datums.
Inmiddels hebben jullie de originele koopovereenkomst al gehad.
De betaling en definitieve bestelling waren op 05-07-2019 dar staat ook op de originele
koopovereenkomst overeenkomst.

Als antwoord op de reactie van QQQ:
Wij vinden het vreemd dat hun een datum benoemen van 05-02-2020 terwijl we een
koopovereenkomst hebben van 05-07-2019.
Waarop staat bewaar deze bestelbon zorgvuldig dit vormt samen met de kassabon het bewijs van
aankoop en tevens het garantie bewijs.
Daarbij koop je een product bij een winkel met garantie, alleen jammer dat ze niet mee willen
werken om het probleem op te lossen.
Nogmaals aankoop in juli 2019 gedaan. Vloerbedekking in maart 2020 laten leggen, eerste klacht
in oktober 2020, ondertussen vele klachten ingediend, expert van QQQ geweest op 30-06-2020 die
beaamde dat het vloerbedekking niet goed was.
Ondertussen een jaar verder en nog steeds geen degelijke oplossing van QQQ.

De ondernemer heeft hierop gereageerd als volgt:
Klant heeft een geschil ingediend bij jullie echter is de uiteindelijke definitieve bestelling geplaatst
op 05-02-2020. Deze wordt dus niet meer vanuit jullie in behandeling genomen en wij zullen dit dus
ook niet verder oppakken.

Kunnen jullie dit de klant kenbaar maken en het geschil intrekken/dossier sluiten?
De reactie van de ondernemer miskent dat de consument reeds in 2019 een bestelling had geplaatst en
toen ook had betaald.

Gelet op het voorgaande is de consument ontvankelijk in zijn klacht.
De klacht is echter niet gegrond. Uit het deskundigenrapport blijkt dat er van een gebrek dan wel van een
eigenschap welke de consument niet behoefde te verwachten geen sprake is. De commissie ziet geen
enkele reden om van de beoordeling door de deskundige af te wijken. Het gaat om eigenschappen inherent
aan het product.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Derhalve wordt als
volgt beslist

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. J.M. Brandenburg, voorzitter,
de heer A.H.A. van de Meulenreek, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 26 april 2022.