Kleur keuken zoals getoond in de showroom wijkt af van de uiteindelijk geleverde kleur

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Non conformiteit / Onjuiste voorstelling van zaken    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 128141/131381

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft bij de consument een kookeiland geplaatst. Het kookeiland is voorzien van eikenhouten fronten. De fronten lijken, volgens de consument,  in de verste verte niet op wat zij heeft uitgekozen in de showroom. Bij oplevering van de keuken gaf de ondernemer aan dat de kleur kan bijtrekken. Dat is in twee jaar niet gebeurd en het kookeiland voldoet dan ook niet aan de door de consument gewenste uitstraling. Daarnaast is het zijfront van het kookeiland gebarsten. De ondernemer gaf als antwoord dat de houten panelen als gevolg van een lage luchtvochtigheid kunnen kromtrekken en scheuren. De consument geeft aan hiervoor nimmer te zijn gewaarschuwd door de aanbieder. De ondernemer geeft aan dat uit de orderbevestiging blijkt zij ‘Handgemaakt massief eikenhout (naturel mat)’ overeen zijn gekomen. Hetgeen bij de consument is afgeleverd voldoet hier volledig aan. Een scheur in het zijpaneel is het resultaat van te lage luchtvochtigheid in huis. Inherent aan massief eikenhout is dat het onder deze omstandigheden kan gaan scheuren. De aanwezigheid van deze omstandigheden en de gevolgen daarvan, komen voor rekening en risico van de consument. De commissie stelt dat de vergelijking van het voorbeeld zoals dat is getoond in de showroom met de keuken zoals die uiteindelijk is geleverd zozeer afwijkt van dat voorbeeld, dat de consument dit niet heeft hoeven te verwachten. In zoverre is sprake van een tekortkoming. Nu aan beide partijen het onderdeel van de barst in het front verwijten vallen te maken, zal de commissie volstaan met een beperkte vergoeding. De klacht is ten dele gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft een door de ondernemer geleverde en geplaatste keuken.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Op 19 augustus 2019 heb ik een orderbevestiging voor een keuken ontvangen van de ondernemer; deze is
in september 2019 geplaatst. Het kookeiland is voorzien van eikenhouten fronten. Meteen bij levering van
de eikenhouten fronten heb ik gemeld dat dit niet de uitvoering is die we in de keukenstudio hebben
uitgezocht. De fronten bevatten namelijk ontzettend veel vlammen en hebben een oranje ondertoon. De
fronten lijken in de verste verte niet op wat ik heb uitgekozen op basis van het monster in de showroom. Bij
oplevering van de keuken gaf de ondernemer aan dat de kleur kan bijtrekken. Dat is in die twee jaar helaas
niet gebeurd en het kookeiland voldoet dan ook niet aan de gewenste uitstraling. De keukenstudio beschikt
niet meer over het monster, maar ik heb nog wel een foto waarop de vlammen bijna niet aanwezig zijn.
Bij de oplevering van de keuken is de onderplint van het kookeiland nooit vastgezet en bij het openen van
de vaatwasser klapt deze dan ook iedere keer om.

Donderdag 26 maart 2020 is het zijfront van het kookeiland gebarsten. De ondernemer gaf als antwoord
dat de houten panelen als gevolg vaneen lage luchtvochtigheid kan kromtrekken en zelfs kan scheuren.
We zijn hiervoor nimmer gewaarschuwd door de aanbieder en hij meldde het pas, nadat het kalf
verdronken was. Waarschijnlijk is het zijfront gebarsten als gevolg van de zon die erop schijnt. We hebben
nimmer het advies gekregen om de ruimte vochtig te houden of de ramen te voorzien van raamdecoratie
ten behoeve van de zonbescherming.

Op 1 november 2020 is de houten deur van het gootsteenkastje eruit gevallen. Dit is de enige draaideur die
we in het kookeiland hebben en de houten deur is veel te zwaar voor de 2 scharnieren waarmee deze
bevestigd is.

De achterwand kasten van onze keuken is voorzien van zwarte fronten. Daar de kasten moeilijk schoon te
houden waren en de vetvlekken niet verdwenen, heb ik de keukenstudio op 30 oktober 2019 om advies
gevraagd hoe deze fronten schoon te maken en te ontvetten. Ik ben toen met groene zeep de kasten gaan
ontvetten en wederom tot overmaat van ramp zitten er nu allemaal veegvlekken op de zwarte fronten. Deze
zijn niet meer schoon te krijgen.

Wij verlangen levering van (nieuwe) eiken houten fronten leveren in de gekozen kleur, en als dat niet
mogelijk is, ons geld terug. Verder herstel van de gebarsten eiken houten fronten en van de uitgevallen
deur van de gootsteenkast, bevestigen van de plint van het kookeiland, vervanging van de zwarte fronten
en een schoonmaakadvies voor die zwarte fronten.

Ter zitting:
De ondernemer heeft ons € 1.000,– aangeboden, maar dat lost ons probleem niet op. Ik zit de hele tijd met
een keuken die ik niet mooi vind en die niet overeenstemt met wat ik had besteld. Ik was bij allerlei zaken
geweest en deze houtsoort, dus van het voorbeeld in de winkel, vond ik mooi. Die wilde ik hebben.
Wat de plint betreft: deze zit nog steeds los. Het deurtje: deze is er spontaan uitgevallen. De scheur: wij
hebben een luchtbevochtiger voor de vloer. De vlekken op de zwarte fronten: dat is nog steeds een
probleem. Wij zijn hiervoor niet gewaarschuwd.
Als het zou moeten, zou de ondernemer van mij de gebreken mogen herstellen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Zoals uit de orderbevestiging blijkt zijn wij ‘Handgemaakt massief eikenhout (naturel mat)’
overeengekomen. Hetgeen bij de consument is afgeleverd voldoet hier volledig aan. Naturel eikenhout is
immers naturel eikenhout. De door de consument verstrekte foto’s bevestigen dit.

Bij oplevering waren de plinten aanwezig.

Een scheur in het zijpaneel als onderhavig is het resultaat van te lage luchtvochtigheid in huis. Inherent aan
massief eikenhout is dat het onder deze omstandigheden kan gaan scheuren. De aanwezigheid van deze
omstandigheden en de gevolgen daarvan, komen voor rekening en risico van de consument.

Omdat we er niet uit kwamen is er door ons voorgesteld om een onafhankelijke deskundige in te huren of
naar de geschillencommissie te gaan, er is door de klant gekozen voor een onafhankelijke deskundige. De
uitslag hiervan heb ik niet meer gehoord of gezien. Waar je uit op mag maken dat het niet het resultaat had
wat de consument voor ogen had.

Ter zitting:
Wij werken maar met één soort naturel eiken, en dat is de soort waarvan wij een plankje in de winkel
hebben en de soort die uiteindelijk ook geleverd is. Er zal altijd wat variatie kunnen ontstaan tussen het
voorbeeldplankje en de werkelijke keuken. Sommige delen van de keuken zijn inderdaad opvallend
gevlamd, maar andere delen juist niet en als je het voorbeeld erbij zou houden zou het verschil echt niet zo
groot zijn. Het kleurverschil kan te maken hebben met een net iets anders wijze van opbrengen van de
afwerkolie. Ook dat is een normale variatie.

Wat het deurtje betreft: wat ons betreft kan het niet anders dan dat er per ongeluk een keer tegen de
openstaande der, die niet verder kan dan 90 graden, is aangelopen. Mij blijkt niet dat hij spontaan eruit is
gevallen. De consument heeft inderdaad een luchtbevochtiger staan, maar die is veel te klein voor de
gehele ruimte. Wij hadden waarschijnlijk er beter aan gedaan om een luchtbevochtiger van voldoende
capaciteit te adviseren.

Het voorstel van € 1.000,– hebben wij enkel gedaan om van het gedoe af te zijn, niet omdat wij vinden dat
wij iets fout zouden hebben gedaan.

Ik denk dat het vertrouwen over en weer tussen de consument en mij volledig is verdwenen, en daarom is
het ongewenst dat wij tot eventueel herstel zouden over gaan.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

Volgens opgave van de consument voldoet het geleverde eikenhouten front niet aan de verwachting. Dit
omdat het in de toonzaal getoonde front ‘witter’ van uitstraling was dan het geleverde meer ‘oranje’
eikenhouten front. Dit is lastig door de deskundige te boordelen daar het monsterfront waarop de keuze
van de consument is gebaseerd niet aanwezig is en deze ook niet meer in de showroom aanwezig is.
De consument heeft indertijd wel een foto gemaakt van het monster in de showroom. Op de eerste foto in
de fotobijlage is een liggend front te zien. Volgens opgave van de consument is dat het front waarop haar
keuze is gebaseerd. Deze eerste foto is dan ook ingebracht door de consument. De overige foto’s zijn door
de deskundige gemaakt en laten de huidige keuken zien.

Het getoonde monster bevat minder vlam en oogt meer als een whitewash eikenhouten front. De aan de
consument geleverde fronten hebben meer tekening en zijn donkerder van kleur. Wel komt dit overeen met
de omschrijving ‘naturel eiken’. De fronten hebben allen de normale eikenhouten kleur en tekening en in
dat opzicht zijn deze fronten niet af te keuren. Het betreft hier dan ook geen technisch mankement of een
verkeerde kleur fronten door lak- of oliebehandeling maar een afwijkend verwachtingspatroon. De vraag
hierbij is of deze afwijkende verwachting verwijtbaar is aan de ondernemer of aan de leverancier. Op basis
van de foto’s (monsterfront showroom) kan inderdaad worden gesteld dat deze verwachting bij de
consument is gecreëerd en dat de geleverde fronten daaraan niet voldoen.

Een tweede klacht betreft de plint van de keuken. Aan de spoelzijde van het eiland is de plint ondeugdelijk,
althans niet voldoende, bevestigd waardoor deze omgevallen is. Een plint wordt in het gebruik veel
aangeraakt door schoenen, dweilen of stofzuigen. Vandaar dat een plint goed vastgezet moet worden. De
plint zelf is in het geheel niet beschadigd en kan eenvoudig met de juiste bevestigingen weer worden
aangebracht.

Het eikenhouten front van de spoelkast is uit de korpus gebroken. Concreet betekent dit dat het bovenste
scharnier uit de korpus is gebroken. Het betreft de enige draaideur in het eiland en het front is, zoals te
doen gebruikelijk, voorzien van twee scharnieren. Nu is een massief eikenhouten front weliswaar zwaarder
dan een gemiddeld keukenfront, toch zouden de scharnieren een dergelijk front moeten kunnen dragen.

Door toepassing van een binnen blende in deze kast is het bovenste scharnier lager geplaatst dan bij
normale onderkasten. Hierdoor is het hefboomeffect vergroot. Dus niet alleen het gewicht van het front
speelt hier een rol maar mogelijk ook een belasting bij een geopend front. De korpuszijwand is bij de beide
bevestigingspunten ligt beschadigd maar dit is met een tweecomponentenplamuur goed te herstellen.
Wanneer de scharniervoet weer is geplaatst valt dit ook geheel uit het zicht. Het uitgebroken front zelf heeft
de consument op een veilige plek gelegd en blijkt geheel onbeschadigd te zijn. Dit front kan dus worden
teruggeplaatst en hiervoor hoeft geen nieuw front geleverd te worden met mogelijke afwijkende kleur
risico’s. Wel is het verstandig om onder het bovenste scharnier een extra scharnier te plaatsen.

In de beide stollen op de kopse kanten van het eiland is een scheur zichtbaar in het eikenhout. De scheur
in het paneel welke nabij de achtergevel staat is het grootst. Dit betreffende paneel staat dan ook in direct
daglicht en is onderhevig aan veranderende omgevingsomstandigheden. Massief eikenhout is gevoelig
voor de omgevingsfactoren en vandaar dat geadviseerd wordt om hout periodiek te voorzien van olie
waarmee het hout wordt gevoed. Hout wat droog wordt neemt in volume af en kan derhalve gaan scheuren.
Dit is een natuurlijke eigenschap van hout waarbij verondersteld mag worden dat deze eigenschap
algemeen bekend is.

Als laatste reclameert de consument over de vlekvorming op de matzwarte fronten. Het is echter niet zo dat
op een dergelijk type front meer of andere vlekken ontstaan dan op willekeurig welk ander type front. Juist
op een zwarte ondergrond zijn vlekken goed zichtbaar en helemaal al het om matzwart gaat. Daar komt
ook nog bij dat het hier om greeploze fronten gaat zodat het front zelf beetgepakt moet worden om deze te
openen en te sluiten. De consument was er inmiddels al achter dat reiniging met een sopje met Dreft de
vlekken goed verwijderd. De deskundige geeft aan dat hierbij echter de kan bestaat dat er een residu laag
van het reinigingsmiddel op de fronten achterblijft en adviseert de consument gebruik te maken van een
melaminespons in combinatie met lauwwarm water.

Herstel van de fronten is mogelijk door de fronten te schuren en te voorzien van een lichte houtolie of lak.
De tekening van het hout (kwasten en knoesten en/of pitjes) zal hierdoor echter niet veranderen.
Vervanging van alle eikenhouten fronten en zijpanelen is ook een mogelijke oplossing tot herstel.
De plint kan deugdelijk worden gemonteerd.

Het front voor de spoelkast kan opnieuw worden geplaatst nadat de bevestigingspunten in de korpus zijn
gerepareerd. Zoals aangegeven wordt geadviseerd een derde scharnier te plaatsen.
De barsten in het eikenhout zijn niet te herstellen. Wel zal het hout bij een oliebehandeling in volume
toenemen waardoor de barst kleiner wordt. Deugdelijk herstel kan echter alleen verkregen worden door
vervanging.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In dit geval is sprake van koop, waarbij een monster in de zin van art. 7:17 lid 4 BW is getoond. Dat
betekent dat het, anders dan waar de ondernemer van uit gaat, niet enkel gaat om de bewoordingen van
de overeenkomst, maar ook om wat de consument mocht verwachten op basis van het getoonde monster.
Daarbij geldt wel dat algemeen bekend moet worden geacht dat hout een natuurlijk materiaal waarbij
variaties kunnen voorkomen. Bovendien zal het bij een monster als bedoeld in genoemd artikel niet zelden
gaan om een monster dat getrokken is uit de partij welke daadwerkelijk geleverd zal worden, terwijl daarvan
in dit geval geen sprake is.

Vergelijking van het voorbeeld zoals dat is getoond in de showroom – waarvan door de consument een foto
is gemaakt – met de keuken zoals die uiteindelijk is geleverd leert dat het geleverde zozeer afwijkt van dat
voorbeeld, dat de consument dit niet heeft hoeven te verwachten. In zoverre is sprake van een
tekortkoming.

Tegelijkertijd moet worden geconstateerd, dat het geleverde wel voldoet aan de woordelijke omschrijving in
de overeenkomst, en dat voorts er weliswaar sprake is van een onmiskenbaar verschil dat niet verwacht
behoefde te worden, maar het gaat niet om zo’n groot verschil dat algehele ontbinding van de
overeenkomst of zelfs vervanging van de fronten op zijn plaats zou zijn. Afgezien van de overige hierna te
bespreken klachten is er een prima en functionele keuken geleverd en ook op de fronten is technisch niets
aan te merken.

Bij deze stand van zaken volstaat de commissie met het toekennen van een schadevergoeding.

Wat de overige klachten betreft:
Het gescheurde zijpaneel: dat een keuken onderhoud nodig heeft spreekt voor zich. Een keuken van
massief hout, die niet is gelakt, dient geregeld in de olie of enig ander product te worden gezet, net als een
houten vloer of trap. De consument had al een houten vloer. Zij moet dit hebben geweten. Anderzijds had
de ondernemer dat ook expliciet moeten zeggen. Echt hersteld kan dit niet worden, maar als dit zijpaneel
alsnog in de olie wordt gezet zal dit er volgens de deskundige wel beter uit gaan zien. Vervanging is
volgens de commissie niet nodig. Nu aan beide partijen op dit onderdeel verwijten vallen te maken, zal de
commissie volstaan met een beperkte vergoeding.

De plint: deze kan zeer eenvoudig worden vast gezet. De kosten daarvan zijn zeer gering.
De matte zwarte fronten: er zijn geen speciale ingrepen nodig om deze schoon te houden. Niet duidelijk is
wat de consument van de commissie op dit onderdeel verwacht. Ontbinding op dit onderdeel is niet aan de
orde, nakoming evenmin en ook is van schade geen sprake.

Het deurtje: waardoor de scharnieren zijn uitgebroken is niet bekend.
De consument stelt dat ondernemer (op dit onderdeel) een ondeugdelijk product heeft geleverd. De
ondernemer betwist dat. In zo’n geval moet de “eiser” – de consument dus – de “fout” van de tegenpartrij
bewijzen. Lukt dat niet, dan komt dat voor haar risico.

Schade zoals deze zal ofwel spontaan, ofwel door een oorzaak van buitenaf ontstaan. Het laatste is
waarschijnlijker dan het eerste. Bij een oorzaak van buitenaf valt te denken aan het (per ongeluk) tegen de
openstaande deur aan lopen, of doordat er een gewicht op de openstaande deur terecht is gekomen.
Nu ten eerste de consument zou moeten bewijzen dat de schade spontaan is ontstaan (welk bewijs er niet
is) en ten tweede waarschijnlijker is dat de schade is ontstaan door een oorzaak van buitenaf, blijft deze
schade voor haar eigen risico.

Al met al zal de commissie een vergoeding toekennen van € 1.250,–.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient een vergoeding te betalen van € 1.250,– aan de consument. Betaling dient plaats te
vinden binnen vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 152,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

De commissie wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. J.M. Brandenburg, voorzitter,
de heer drs. T.M.M. Herpers, de heer M.H.A.M. Hoevenaars, leden, op 21 maart 2022.
de heer mr. J.M. Brandenburg