Knallen van koelkast non-conform.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE05-0018

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 maart 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van [een koelkast] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 515,–. De levering vond plaats op of omstreeks 16 maart 2004.   De consument heeft in oktober 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In oktober 2004 heb ik de ondernemer gebeld met de klacht dat de koelkast harde knalgeluiden geeft, die mij zelfs in de slaap storen. Er is verschillende malen een monteur langs geweest, maar het probleem is niet opgelost. Het standpunt van de ondernemer is dat het geluid normaal is, ik vind het geluid echter abnormaal. Koelkasten die ik in het verleden heb gehad, maakten dergelijke geluiden niet. De ondernemer wil echter niets aan het probleem doen. Hij zegt dat er niets aan de koelkast mankeert.   De consument verlangt dat de koelkast afdoende wordt gerepareerd of dat deze wordt vervangen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben een monteur laten kijken naar de klacht van de consument. Bij herhaling is vastgesteld dat er geen technische defecten zijn. Er is uitgelegd dat de geluiden worden veroorzaakt door het inkrimpen en uitzetten van de leidingen van de koelvloeistof. Deze geluiden zijn normaal en horen bij de werking van het apparaat.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de situatie bij de consument bekeken. Technisch is de koelkast in orde. De consument is echter ontevreden over de harde knallen die uit de koelkast komen. Hij ervaart deze als zeer hinderlijk. Het gaat hier om harde knallen die meerdere malen per dag te horen zijn. Dit is geen normaal verschijnsel, zoals de geluiden die gepaard gaan met het aan- en afslaan van de kast. Het is bekend dat de isolatiewaarde van [de koelkast] erg groot is. Dit kan incidenteel tot geluidsproblemen leiden bij het uitzetten en inkrimpen van het isolatiemateriaal. Herstel is niet mogelijk, omdat de plek waar het geluid vandaan komt niet is te lokaliseren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Afgaande op het deskundigenrapport is de commissie van oordeel dat de geluiden die de koelkast produceert abnormaal zijn en derhalve bij de aankoop van de koelkast niet voorzienbaar waren. Derhalve beantwoordt de onderhavige koelkast niet aan de overeenkomst en mitsdien is de ondernemer verplicht de consument een vervangend exemplaar te leveren. De consument behoeft daarvoor niets te betalen, omdat de problemen zich vrijwel vanaf het begin hebben gemanifesteerd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer neemt de koelkast terug en levert een nieuwe koelkast, zoals oorspronkelijk overeengekomen, althans een koelkast in dezelfde prijsklasse, uiteraard zonder gebreken.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 70,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 70,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 1 juni 2005.