Laminaatvloer veel te vochtig gereinigd door consument. Geen gebrek in produkt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112024

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 januari 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoeveelheid laminaat met toebehoren tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.611,70.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 april 2015 (levering laminaat).

De consument heeft op 23 maart 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Mijn klachten zijn over dit door de ondernemer geleverde laminaat zijn de volgende:
– het opstaan van een aantal (om en nabij 20) hoeken van het laminaat;
– twee lengte naden zijn open gaan staan.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De klacht is nauwelijks verergerd sinds ik deze laminaatvloer niet meer met de mop schoonmaak. Her en der is nog wel een kier breder geworden. De reden van het opstaan en kieren van het laminaat is dus het zogenaamde V-profiel, dat het laminaat kennelijk extra gevoelig maakt voor vocht. Ik ben daar destijds voorafgaand aan de aanschaf niet door de ondernemer op gewezen. Ook mijn vorige vloer het ik regelmatig met de mop schoongemaakt. Ik vind dat een goed uitgewrongen mop het vocht weer prima opneemt.

De consument verlangt “een oplossing via de Geschillencommissie”.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht is ongegrond gebleken. Dit omdat de klacht is veroorzaakt door inwerking van reinigingsvocht, van bovenaf. Hierdoor zijn de hoeken van de kopse kanten gezwollen en ook de lengte zijdes. De leverancier had reeds geconstateerd dat het laminaat te vochtig werd onderhouden. De ondernemer heeft ook zelf deze vloer onderzocht. Volgens mij is het laminaat prima en is dus een externe factor de oorzaak van deze problemen. Oorzaak is ook niet de lengte-overspanning van de vloer. Ook is niet geconstateerd dat de vloer klem lag.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Door de deskundige van de commissie is het standpunt van de ondernemer onderschreven dat deze laminaatvloer steeds met veel te veel vocht is schoongemaakt.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Alleen de consument was aanwezig bij mijn bezoek ter plaatse op 6 september 2017. De ondernemer heeft aangegeven niet bij het deskundigenonderzoek aanwezig te willen zijn. De ondernemer is op initiatief van de deskundige toch telefonisch uitgenodigd op 31 augustus 2017. Ik heb toen gesproken met [naam].

De laminaatvloer heeft een oppervlakte van 80 m2 en is zwevend gelegd in een bestaande woning, en wel:
– in de hal, woonkamer met open keuken en twee slaapkamers.
– in een appartement op de 18e verdieping van een appartementencomplex.

Er is geen sprake van mechanische beschadiging (bijv. door stoelpoten).
 
De klachten doen zich voor in de woonkamer met open keuken, in de twee slaapkamers.
De klachten zijn:
• Het opstaan van een aantal (om en nabij 18) hoeken van het laminaat.
• twee lengte naden staan open.

Visueel is de omvang van de klacht naar mijn oordeel gering te noemen.

Mijn bevindingen en technisch oordeel over de oorzaak van de klacht zijn de volgende:

Bij omstreeks 18 hoekaansluitingen van delen heb ik een lichte vorm van zwelling waargenomen in de laminaatvloer. Bij twee naden is sprake van werking van de vloerdelen, waardoor deze als het ware licht uit elkaar zijn gedrukt.

De opstaande hoeken van het laminaat zijn het gevolg van reinigen. De vloer is naar zeggen van de consument tegen mij, schoongemaakt met een Spaanse mop welke in een speciale emmer met
uitwringkom wordt uitgewrongen.

Het schoonmaken/onderhoud van laminaatvloeren dient zo droog mogelijk te gebeuren. In dit geval is de vloer te nat gereinigd en ondanks dat de vloer na reiniging droog is gewreven met doeken is het vocht bij de aansluitingen van de delen in het laminaat getrokken. De basislaag van (dit) laminaat bestaat uit MDF/HDF. Dit materiaal neemt vocht op bij/tijdens het dweilen met water, met als gevolg het opzwellen van de laminaat vloerdelen.
Zeker bij dit type, uitgevoerd met afgeschuinde kanten, waardoor er een v-groef tussen de delen ontstaat, trekt vocht bij natte reiniging eenvoudig en snel in de laminaatvloer.

Ook het uit elkaar lopen van de door mij genoemde twee lengte naden is het gevolg van intrekkend vocht tijdens vochtig onderhoud. Tevens is hier in de naad vocht getrokken dat voor interne spanning in de delen heeft gezorgd.

Het laminaat is volgens goed vakmanschap gelegd en wijkt niet af van de hiervoor aangegeven technische specificaties.

Toelichting:

Indien de vloer vanaf nu droog wordt gereinigd, zal het effect van de opstaande hoeken niet verergeren. Ook is de kans, bij regulier gebruik, op breuk bij de openstaande naden klein.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt die tot de hare. Dit ook omdat die overeenstemmen met wat door de deskundige van de leverancier op 19 april 2017 reeds was gerapporteerd over deze laminaatvloer en de oorzaak van de klachten.

Het is (dus) de consument zelf die deze klachten heeft veroorzaakt door deze laminaatvloer regelmatig (veel) te nat schoon te maken met een zogenaamde “uitgewrongen” Spaanse mop.

Door de consument is ter zitting nader aangevoerd dat zij net als bij de vorige vloer, ook deze vloer is blijven schoonmaken met die mop. Dit naar haar zeggen op de wijze dat zij eerst de vloer schoonmaakte met een uitgewrongen mop om deze daarna met doeken droog te maken.

Een dergelijke schoonmaak aanpak brengt echter mee dat eerst met veel reinigingsvocht wordt schoongemaakt, en even daarna het dan nog resterende vocht wordt verwijderd. Aldus heeft enig vocht ruimschoots de mogelijkheid gehad om onder en in het laminaat te komen.

Door de ondernemer is naar het oordeel van de commissie terecht het standpunt ingenomen dat dit laminaatproduct niet bestand is tegen een dergelijk ingrijpende wijze van schoonmaken.

Gesteld noch gebleken is dat voorafgaand aan de verkoop van dit laminaat is gegarandeerd dat dit laminaat bestand is/moet zijn tegen een dergelijke vergaande aanpak. Overigens wordt door de onder-nemer weersproken dat bij aanschaf van dit laminaat is gesproken over hoe dit wel of niet kan worden schoongemaakt.

De door de consument gevolgde wijze van schoonmaken had ook bij laminaat zonder v-groef ongetwijfeld geleid tot gelijksoortige beschadigingen. De commissie heeft geen steun gevonden voor het standpunt van de consument dat laminaat met een v-groef gevoeliger zou zijn voor vochtinvloed dan niet verlijmd click-laminaat, waar op de naden ook vocht kan intreden.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelf Bedrijven op 22 september 2017.