Latere datum van eigendomsoverdracht is gevolg van de door de consument zelf gevoerde nadere onderhandelingen.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0123

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de het advies van de ondernemer bij aankoop van een woning.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de ondertekening van de koopovereenkomst hebben wij de ondernemer gevraagd of een door ons toegevoegde opmerking – waarin verwezen wordt naar een brief aan de verkoper waarin nog onbeantwoorde vragen openstaan – mogelijk zou zijn. Die opmerking heeft ertoe geleid dat de overeenkomst ongeldig werd verklaard omdat de opmerkingen de onderhandelingen opnieuw zou hebben geopend. Wij hebben daardoor een nieuwe overeenkomst moeten tekenen. De oorspronkelijke overdrachtsdatum is toen verschoven van 13 april 2007 naar 13 juli 2007.
Wij hebben hierdoor schade geleden doordat de hypotheekofferte verlengd moest worden en wij twee keer hebben moeten verhuizen. De uiterlijke overdracht van onze woning was namelijk al op
8 juni 2007 gesteld.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft zelf de regie gevoerd in de onderhandelingen.
De toevoeging onder de overeenkomst en de tekst van de brief waarnaar wordt verwezen zijn van de hand van de consument. De consument heeft zelf beslist de woning uiteindelijk toch te kopen en akkoord te gaan met de latere leveringsdatum. De consument is bovendien juridisch geschoold en heeft begrepen dat de brief het doorgaan van de transactie op het spel zette.
 
Beoordeling van het geschil

In de brief van 24 januari 2007 – die naar onweersproken is gesteld, door de consument is goedgekeurd na aanpassing van de redactie – wordt, zakelijk weergegeven, meegedeeld dat de koopovereenkomst getekend wordt geretourneerd met een financieel voorbehoud van € 20.000,– welk bedrag de notaris volgens de consument in depot zou dienen te houden totdat overeenstemming zou zijn bereikt op basis van een door de verkoper te doen voorstel over geconstateerde problemen met het schilderwerk en scheurvorming.
Evident is dat deze brief haaks staat op de suggestie van volledige wilsovereenstemming in de koopovereenkomst zelf en (zelfs) ook een juridisch ongeschoold lezer zal de combinatie van beide stukken in redelijkheid niet kunnen duiden als volledige wilsovereenstemming. Zo is de brief ook niet bedoeld door de consument, zoals blijkt uit het emailbericht van eveneens 24 januari 2007. Daarin schrijft de consument immers aan de ondernemer het aanvankelijk genoemde bedrag van € 30.000,– terzake waarvan een voorbehoud wordt gemaakt, te wijzigen in € 20.000,– met de toevoeging:
“M.a.w.: we vermoeden dat bij het bedrag van 30.000 verkoper op zijn achterste benen gaat staan en probeert onder het contract uit te komen, en bij 20.000 hij/zij misschien wel mee wil werken om een oplossing te zoeken, of met een voorstel te komen.”
Dat de wederpartij van de consument na kennisneming van deze stukken nader heeft willen onderhandelen lag dan ook in de lijn der verwachtingen, zoals nota bene door de consument in het hiervoor aangehaalde citaat zelf uitgesproken, en niet valt in te zien dat de ondernemer hier een verwijt valt te maken van het resultaat, zijnde een latere datum van eigendomsoverdracht die als uitkomst van die door de consument zelf gevoerde nadere onderhandelingen tot stand kwam.
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 11 januari 2008.