Makelaar lid geworden van NVM nadat opdracht is overeengekomen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2010
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK09-0035

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de uitvoering van de tussen de consument en de ondernemer op 3 april 2008 overeengekomen opdracht tot dienstverlening tot verkoop.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gebleken is dat de ondernemer per 30 juli 2008 lid is geworden van de NVM, dus nadat tussen partijen voormelde opdracht is overeengekomen. Aldus missen de NVM voorwaarden toepassing. Tussen partijen is dus niet geschilbeslechting door middel van bindend advies door de Geschillencommissie Makelaardij overeengekomen.   Op grond hiervan is de commissie onbevoegd het geschil te behandelen.   Het door de consument betaalde klachtengeld dient aan haar te worden terugbetaald.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   De commissie beslist dat het klachtengeld van € 75,– aan de consument dient te worden terugbetaald onder aftrek van € 25,– administratiekosten.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 9 september 2009.