Niet voldaan aan voorwaarden van Laagste Prijsgarantie.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE03-0104

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 6 april 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer verplichtte zich daarbij tot het leveren van een inbouwvaatwasser tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 899,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 17 april 2003.   De consument legde de klacht op of omstreeks 26 april 2003 voor aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik kan dezelfde inbouwvaatwasser bij een derde kopen voor € 504,–, dat wil zeggen exclusief verwijderingsbijdrage voor € 499,–. Ondanks de LaagstePrijsGarantie weigert de ondernemer € 400,– terug te betalen. Dat is het prijsverschil met het bedrag waarvoor een ander de machine goedkoper aanbiedt.   De consument verlangt dat de ondernemer € 400,– plus 25% uitbetaalt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Navraag bij de betreffende collega-ondernemer heeft geleerd dat deze dezelfde inbouwvaatwasser niet uit voorraad kan leveren en daar als standaardverkoopprijs € 1.099,– wordt gehanteerd, zodat de overgelegde factuur niet echt kan zijn of een prijs is vermeld tegen ons niet bekende bijzondere voorwaarden of onder ons onbekende nadere omstandigheden.   De ondernemer heeft vruchteloos aangeboden de koop ongedaan te maken, zodat de consument hetzelfde apparaat voordeliger bij de derde zou kunnen kopen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument baseert zijn verzoek op de toepasselijke LaagstePrijsGarantie. Volgens die LaagstePrijsGarantie garandeert de ondernemer de laagste prijs en betaalt de ondernemer het prijsverschil plus 25% van het verschil retour, wanneer de consument binnen 14 dagen na aankoop bij de ondernemer hetzelfde artikel elders voor een lagere prijs kan kopen en aan nadere voorwaarden is voldaan. Die nadere voorwaarden bepalen onder meer dat het artikel als nieuw direct te leveren is in de gesloten fabrieksverpakking, dat het artikel duidelijk en openbaar moet zijn geprijsd en dat de verkoopprijs door de ondernemer geverifieerd moet kunnen worden. Dat aan die voorwaarden is voldaan, is echter onvoldoende gesteld of aannemelijk geworden. De door de consument overgelegde factuur d.d. 3 mei 2003 waaruit volgens de consument zou blijken dat hij recht heeft op de thans door hem verlangde betaling, is daartoe onvoldoende. Zeker in het licht van de door de ondernemer naar aanleiding van die factuur gemotiveerd gegeven kritiek, lag het op de weg van de consument om zijn stellingen terzake van die factuur nader te onderbouwen en toe te lichten. Door dat na te laten heeft de consument niet aan zijn stelplicht voldaan. Waar in het licht van de stukken bovendien niet aannemelijk is geworden dat aan die voorwaarden wel is voldaan, is reeds op grond van het voorgaande het verzoek niet toewijsbaar.   Op grond van het voorgaande wordt de klacht ongegrond geoordeeld en als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 9 september 2003.