nu de consument 3 maanden kon sporten zonder foto op zijn pas, heeft de ondernemer onvoldoende duidelijk gemaakt dat een foto belangrijk was. Consument krijgt restitutie lidmaatschapsgeld

  • Home >>
  • Sport en Beweging >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118361

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een fitnessabonnement.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In januari 2018 ben ik lid geworden bij de ondernemer. Ik heb toen meteen aangegeven dat ik geen foto van mij wilde laten maken. Daar werd wat lacherig over gedaan, maar er werd uiteindelijk geen foto gemaakt. Ik heb drie maanden gewoon zonder problemen kunnen trainen. Op 19 april 2018 werd mij de toegang ontzegd, omdat ik geen foto had laten maken. In januari 2018 is de indruk gewekt dat dit geen probleem was. Als ik dit geweten had, was ik geen lid geworden. Ik verlang terugbetaling van het abonnementsgeld van de resterende negen maanden.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Een belangrijk onderdeel van de inschrijving is de acceptatie door de consument van de op dat moment geldende algemene voorwaarden. Daarin staat dat bij het aangaan van een lidmaatschap het lid verplicht is een foto van zich te laten maken ten behoeve van onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle. De vestigingsmanager heeft zich in januari 2018 klantvriendelijk opgesteld door de consument de tijd te geven om te wennen aan het idee dat een foto gemaakt moet worden. De consument heeft geen gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht. Wij hebben diverse oplossingen aangeboden zoals contract overname, het omzetten van het abonnement naar een maandabonnement en beëindigen van het abonnement met ingang van 2 januari 2019. Op 19 april 2018 is de toegang van de consument tot de vestiging geblokkeerd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat, ook al zijn de algemene voorwaarden op dit punt duidelijk de vestigingsmanager in januari 2018 de consument hierop onvoldoende duidelijk heeft gewezen. Dat een foto niet zo belangrijk zou zijn, werd eigenlijk bevestigd doordat de ondernemer daar gedurende drie maanden niet op is terug gekomen. Daarmee is ook de doelstelling van het nemen van een foto ondergraven. Naar het oordeel van de commissie maakt de consument op goede gronden aanspraak op restitutie van negen maanden lidmaatschapsgeld.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 126,30. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss en J.G. Boelens MSm, leden, op 19 oktober 2018.