Ondernemer draagt verantwoordelijkheid voor correcte aflevering

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE08-0048

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 januari 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee [TV schermen] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 641,50 inclusief bijkomende kosten van € 7,50. De levering vond (deels) plaats op 2 februari 2008.   De consument heeft op 2 februari 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb twee schermen besteld, gekocht en betaald en maar één scherm op 2 februari 2008 met [de postbezorgdienst] ontvangen. Ik merkte meteen op dat de bestelling incompleet was. Er was namelijk maar één doos afgeleverd. Ik heb daarover direct de ondernemer gebeld. Ze zouden navraag doen. Op 15 februari 2008 hebben ze mij telefonisch toegezegd, dat zodra het beeldscherm weer voorradig was, zij er mij een zouden toesturen. Op 11 april 2008 willen ze niet meer met een oplossing komen en houden zij vol dat het niet hun probleem is.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij heeft zijn standpunt nader toegelicht en gehandhaafd.   De consument verlangt een bedrag van € 317,–, namelijk de volledige koopprijs van het missende [beeldscherm].   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben contact met [de postbezorgdienst] gehad. Deze blijven stug beweren dat het pakket correct is afgeleverd. Wij hebben de consument beloofd een scherm op te sturen, ervan uitgaande dat de fout bij [de postbezorgdienst] ligt. [De postbezorgdienst] blijft beweren dat ze het pakket hebben afgeleverd. Wij hebben hetzelfde probleem als de consument. Wij missen een beeldscherm. Wie moeten wij in dit geval geloven? [De postbezorgdienst] of de consument? Daarom is ons voorstel ook gewoon om het bij de geschillencommissie voor te leggen en ons bij de oplossing neer te leggen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar het oordeel van de commissie is de ondernemer als degene die de keuze van de wijze van verzending heeft gemaakt en tevens als verzender van het pakket verantwoordelijk voor het correct arriveren van dat pakket. Het bewijs daarvan rust dan ook bij de ondernemer.   De consument heeft gesteld, dat de zending incompleet was. Het bewijs van het tegenovergestelde ligt bij de ondernemer en daarvan heeft hij geen bewijs bijgebracht. Voor de schade als gevolg van het ontbreken van een beeldscherm is de ondernemer als verzender jegens de consument als ontvanger aansprakelijk. De ondernemer is dan ook de koopprijs van het ontbrekende beeldscherm ten bedrage van € 317,– als schadebedrag aan de consument verschuldigd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 317,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 75,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 11 augustus 2008.