Ondernemer is niet verplicht tot reparatie bij defect door ijsvorming aan No Frost vrieskast

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit / Reparatie    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 20622/31593

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft vijf jaar geleden een No Frost vrieskast bij de ondernemer aangeschaft. Onlangs heeft hij geconstateerd dat er onder in het vriesgedeelte ijsvorming is ontstaan, waardoor de onderste lade niet goed opent. De cliënt vindt dat dit kosteloos door de ondernemer gerepareerd moet worden. De ondernemer geeft aan dat de consument het defect geannuleerd heeft, omdat er nog niets gezegd kon worden over eventuele reparatiekosten. Er moet eerst een onderzoek door een reparateur plaatsvinden voordat er gekeken kan worden naar de reparatiekosten. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft de vrieskast onderzocht en daarover gerapporteerd. De commissie neemt deze bevindingen over. Er is sprake van een onderhoudskwestie die voor rekening komt van de consument als gebruiker. De oorzaak van ijsafzetting is de plaats waar het apparaat staat. Er moet genoeg ruimte voor ventilatie zijn. Daarnaast wordt er ook regelmatig onderhoud geadviseerd. De ondernemer treft geen verwijt en heeft geen verplichting tot reparatie dan wel garantie. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft ijsvorming onder in het vriesdeel van een No Frost vrieskast.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb vijf jaar geleden bij de ondernemer een koel-vriescombinatie, merk Liebherr, gekocht. De kast is een no frost model van bijna € 800,–. Onlangs stelde ik vast dat er onderin de kast enorme ijsafzetting plaatsvond, zo ernstig, dat de onderste lade slechts met enig geweld losgemaakt kon worden. Ik heb de ondernemer tot driemaal toegewezen op mijn recht op de wettelijke garantie. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat ik de kast eerst moest laten repareren en dat zij dan zouden beoordelen of zij de kosten eventueel zouden overnemen. Ik heb de ondernemer laten weten dat ik het daar niet mee eens ben en de reparatie kosteloos moet worden uitgevoerd. Immers, een dergelijk iets mag je na 5 jaar niet verwachten van dit product.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument wil op voorhand de toezegging dat de reparatie kosteloos zal zijn. Bij een levensduur verlengende reparatie of normale slijtage levert hij een bijdrage in de kosten, hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van het apparaat, op basis van de afschrijvingsmethode en levensduur. Gebruikersfouten en onheil van buitenaf zijn hierbij uitgesloten. Blijkt het apparaat non-conform dan worden de reparatiekosten achteraf volledig vergoed.

De consument heeft het defect bij ons aangemeld op 8 januari 2020. De aanmelding heeft hij de volgende dag geannuleerd omdat er niets gezegd kon worden over eventuele reparatiekosten. Hiervoor is onderzoek van de reparateur nodig. Tot heden heeft er nog steeds geen onderzoek dan wel reparatie plaatsgevonden.

Onderzoek van de deskundige
Op 20 juli 2020 heeft de deskundige een onderzoek uitgevoerd en een rapportage opgesteld, welke rapportage als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft de vriesdeel van de koel-vriescombinatie onderzocht en daarover gerapporteerd. De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over en verenigt zich daarmee.

Uit het onderzoek van de deskundige blijkt dat het apparaat technisch gezien functioneert. Als oorzaak van de door de consument aangegeven ijsafzetting komt het volgende naar voren. Vocht komt de koelkast in door het openen van de koelkastdeur en het inbrengen van vochtige en of warme etenswaren. Normaal gesproken kan een No Frost systeem dit goed verwerken, bij een overschrijding kan een extra boost (knopje superfrost) gegeven worden. In dit geval worden de maxima overschreden waardoor het vocht niet door het no frost systeem afgevoerd kan worden maar onderin het vriesvak een ijsblok vormt waarin uiteindelijk de onderste lade vastvriest.

Ondanks dat in de gebruiksaanwijzing bij schoonmaken en onderhoud niet staat dat het apparaat af en toe toch moet ontdooien en drooggemaakt moet worden raadt de technische dienst van de fabrikant aan dit ontdooien ten minste 1 à 2 keer per jaar toch te doen.

Het schoonmaken is noodzakelijk om te voorkomen dat er verontreinigingen in het ontwateringssysteem komen waardoor er verstoppingen kunnen ontstaan. Deze verstoppingen kunnen vervolgens bevriezen. Dit is gebeurd in het ontwater/ lucht ventiel van het No Frost systeem. Vervolgens kan het vocht niet meer bij de verdamper komen en zal uiteindelijk een ijsblok onderin het vriesdeel veroorzaken zoals zich dat hier heeft voorgedaan. Voor het schoonmaken moet de koel-vriescombinatie tenminste 48 uur ontruimd zijn en ontdooien.

De plaatsingsplek moet voldoende ventilatie (i.v.m. de verdamper) geven. In dit geval zit rechts en achter een muur en links het aanrecht en de kookgelegenheid. Dit geeft een ventilatie die te krap aan is waardoor er te veel vocht in het systeem ontstaat. De warmte die ontstaat in het systeem moet ook voldoende kunnen worden afgevoerd omdat er anders warmte terug keert in de koelkast en er opnieuw vocht ontwikkeling ontstaat wat ongewenst is.

Als oplossing geeft de deskundige als mogelijkheden aan. De koel-vriescombinatie 48 uur ontdooien, schoonmaken, uitdrogen en opnieuw in gebruik nemen. Voor meer ventilatie ruimte om het apparaat zorgen en meer lucht ruimte tussen het kooktoestel en de koel-vriescombinatie maken.

Naar het oordeel van de commissie kan niet volgehouden worden dat het product niet de eigenschappen bezit die de consument bij aankoop mocht verwachten. De deskundige geeft hier een onderhoudskwestie aan, die voor rekening komt van de consument als gebruiker.

Daarnaast betreft de oorzaak van ijsafzetting de plaats waar het apparaat staat. Daarbij is mede van belang dat de consument heeft gesteld dat de ijsafzetting pas is opgetreden na bijna 5 jaar gebruik en niet gesteld of gebleken is dat dit probleem zich eerder heeft voorgedaan. In hoeverre de consument het geadviseerde onderhoud regelmatig heeft uitgevoerd is uit het dossier niet duidelijk geworden.

Dat het apparaat toendertijd op advies van de ondernemer of op grond van de wens van de consument op de bewuste plek is geplaatst of later door de consument is verplaatst naar de huidige plek is niet gesteld noch gebleken. In ieder geval is wat dit betreft dan ook niet komen vast te staan dat de ondernemer op dit punt een verwijt treft en gehouden is op dit punt aan een verplichting, waaronder reparatie, uit de koopovereenkomst dan wel garantie te voldoen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer R.A. Timmer, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 20 oktober 2020.